BLOG

 

V praxi sa často stretávame so situáciami, že zamestnanci sa nevedia brániť nátlaku nadriadeného, ktorý im:

Skúste porozmýšľať. Do akej miery viete ovplyvniť okolie ( rodičov, priateľov, spolupracovníkov, zákazníkov...) ? Čo neviete takmer vôbec ovplyvniť? Počasie, politický systém, ekonomické výsledky štátu, výkon futbalistov v zápase ?