Change management- ako naplánovať a úspešne ukončiť zmenu

Cieľ kurzu:: Rozvíjať zručnosti a schopnosti manažérov riadiť zmeny, naučiť ako sa vyvarovať chybám a nedostatkom pri zavádzaní zmien, správne od komunikovať zmeny vo firme

Cieľová skupina: Strední a vrcholoví manažéri, členovia tímov riadiacich zmeny procesov, Manažéri v logistike, v nákupe, skladom hospodárstve a obchode

Change management
Change management

OBSAH:

A. Čo je zmena, klasifikácia zmien, príčiny a význam zmeny: zmena strategická, celo-firemná, čiastková, definícia zmien, prečo zmeny zlyhávajú, čo zmenu vyvoláva

B. Etapy riadenia zmien: 6 - fázový model zmien, KOTTEROV model zmien

C. Čo podporuje zavedenie zmien: základné pravidla pri zmenách, plánovanie, komunikácia, realizácia

D. Rola manažéra v procese zmeny: kľúčové schopnosti manažéra pri zmene,  rozdelenie zodpovednosti počas procesu zmeny

E. Pripravenosť zamestnancov na zmeny: postoje zamestnancov, oznamovanie zmeny,

F. Individuálne zvládanie zmien - práca s emóciami: metóda VISAR, nástroje na zvládanie zmien -spätná väzba, riešiteľské stretnutia, rozhovory 1:1

G. Typológia zamestnancov v procese zmeny: testy na typológiu a nástroje na riadenie jednotlivých typov


H. Metódy používané na analýzu rizík:  SWOT, Paretovo pravidlo, SMART, Diferenčná analýza

I. Práca s chybou počas zmeny: princípy práce s chybou, interpersonálny štýl

ON LINE kurz: TEAMLEADER (One-to-One)

CENA: 115,00 -eur bez DPH/ os./ Trvanie kurzu: 4 hodiny +Follow up ( konzultácie zadarmo do 30 dní od realizácie kurzu)

TERMÍN: Prosím uveďte v Rezervácií účasti

APLIKÁCIE: MS TEAMSON-LINE PRIPOJENIE:

Pomocou platformy Zoom. Každý účastník dostane pred kurzom prihlasovací link a krátky návod na prihlásenie.

Pre účasť na kurze je potrebné stabilné internetové pripojenie a počítač s kamerou, mikrofónom a reproduktorom (napr. laptop).

Inštrukcie na inštaláciu ZOOM :


KLASICKÝ KURZ - Osobná účasť ( 1. deň ) : CHANGE MANAGEMENT

Cena:  105.-eur bez DPH/os/2 + 0,5 hodiny

TERMÍN: podľa záujmu


KLASICKÝ KURZ ( osobná účasť):

V prípade záujmu firmy, alebo uzatvorenej skupiny je možnosť klasického kurzu, pri dodržaní bezpečnostných zásad ( hygiena, rúška, obmedzený počet účastníkov v závislosti od veľkosti zasadačky, individuálne občerstvenie- jednorazové pomôcky...).

V prípade dvojdňového klasického kurzu sa využíva viac individuálnych a tímových úloh, testov, interaktívity,  vrátane prezentácie pripraveného projektu.