V SÚČASNOM OBDOBÍ NEOTVÁRAME

Daňová prevencia a daňové rizika firma

Cieľová skupina: majitelia firiem, daňoví poradcovia, 

Daňová prevencia
Daňová prevencia

DAŇOVÁ PREVENCIA v príkladoch praxe

 • Daňová prevencia - pojem, význam, definícia, úvod do problematiky
 • Možnosti a nástroje daňovej prevencie
 • Produktívna daňová komunikácia k predchádzaniu hrozieb
 • Najúčinnejšia prevencia vždy v kombinácii
 • Koordinácia účinnejšia ako konfrontácia aj v zdaňovaní
 • Účinná daňová obrana a efektívna obhajoba
 • Vybrané paragrafy z daňového poriadku (z. č. 563/2009 Z. z. o správe daní)..
 • Konkrétne príklady z daňovej kontroly - ako jednať
 • Darwinova evolučná teória - ako pilier daňovej prevencie
 • Zdroje (odborná literatúra, weby...)
 • Zhrnutie - (dô)vtipné ponaučenia a záverečné odporúčania

DAŇOVÉ RIZIKÁ FIRMY

 • Riziko a dane - pojem, význam, úvod do problematiky
 • Daňové know-how má prioritu v znalosti i zvládaní rizika
 • Daňové riziko - definícia
 • Druhy daňových rizík v praxi
 • Daňové riziká z pohľadu správcu dane a daňového subjektu
 • Hlavné daňové riziko štátu a kľúčové daňové riziko firmy
 • Možnosti prevencie (plánovanie v scenároch)
 • Aktuálne daňové riziká SR
 • Daňová kontrola a exekúcia - riziko neúspechu
 • Odlišnosti rizík pri zdaňovaní PO a FO
 • Zdroje (odborná literatúra, weby...)
 • Zhrnutie - (dô)vtipné ponaučenia a záverečné odporúčania

KLASICKÝ KURZ ( 1. deň ) : DAŇOVÁ PREVENCIA

Cena: 89.-eur bez DPH/os

TERMÍN: podľa záujmu

KURZ SA REALIZUJE (osobná účasť ) :

1. V prípade záujmu firmy, alebo uzatvorenej skupiny je možnosť klasického kurzu, pri dodržaní bezpečnostných zásad ( hygiena, rúška, obmedzený počet účastníkov v závislosti od veľkosti zasadačky, individuálne občerstvenie- jednorazové pomôcky...)