en

              ONE-ON-ONE  (Online ) - ( lektor+jeden účastník )

ONE-ON-ONE
ONE-ON-ONE

Umenie riadenia a rozvoja

Termíny:  možnosť dohody termínov


Verejný prejav, Prezentácia

Termíny: možnosť dohody termínov


Teamleader

Termíny:  možnosť dohody termínov.


Koučing, Mentoring, SV

Termíny: možnosť dohody termínov


Vyjednávacie zručnosti

Termíny: možnosť dohody termínov


Komplikovaná komunikácia

Termíny:  možnosť dohody termínov.


Úspešný predaj

Termíny: možnosť dohody termínov.


Project management

Termín: možnosť dohody termínov


Change management

Termín: možnosť dohody  termínov.


Time manažment

Termín: možnosť dohody  termínov


Stres a konflikt

Termín:  možnosť dohody  termínov.


Vedenie hodnotiacich pohovorov

Termín: možnosť dohody termínov


Vedenie porád

Termín: možnosť dohody termínov.

Kurzy- Osobná účasť

 Košice ( max. 8 účastníci )

Osobná účasť
Osobná účasť

Komplikovaná komunikácia

Termín:  16.02.2023, 16.03.2023


Verejný prejav, Prezentácia

Termín: 22.02.2023, 21.03.2023


Teamleader

Termín: 23.02.2023, 23.03.2023


Vyjednávanie (obchod, nákup)

Termín: 15.02.2023, 15.03.2023


Koučing, mentoring

Termín: možnosť dohody termínov


Project management

Termín: možnosť dohody termínov


Umenie riadenia a rozvoja

Termín: možnosť dohody termínov


Efektívna práca počas Home-Office, Kurzarbeit

ON-LINE tréning, Dňa: podľa záujmu


V prípade záujmu o ďalšie kurzy realizovaných formou ON-LINE, OSOBNÁ ÚČASŤ (viď sekcie Manažment, Obchod a nákup, Osobnostný rozvoj, Odborné kurzy), prosím vyplňte "Rezerváciu účasti", ktorá je uvedená pri každom kurze, prípadne pomocou tohto "Kontaktného formulára"  požiadajte o ďalšie informácie. Vopred ďakujeme.

Potešte svojho priateľa, priateľku, alebo zamestnanca darčekom- kurzom podľa vlastného výberu. Viď internetový obchod.

VIDEA O KOMUNIKÁCIÍ: