FIREMNÉ KURZY 2020

   1. Zoznam kurzov

   2. Popis služieb v cene firemných kurzov

   3. Cenotvorba firemných kurzov


 

 

FIREMNÉ KURZY – CENOTVORBA

Cenotvorba firemných kurzov sa kalkuluje na základe dohodnutého rozsahu,  obsahu  kurzu, počtu účastníkov, miesta a organizačných podmienok.

Špeciálne pre každú zákazku zvlášť. Spoločnosť LUMATEL s.r.o. po konzultáciach s klientom vypracuje ponuku zohľadňujúcu reálne potreby    klienta       

 Kľúčové slová: kurz, tréning, vzdelávanie, firma, spoločnosť, firemný kurz,

 rozsah kurzu, cena kurzu, organzačné podmienky, miesto