Názov programu

Miesto/

Rozsah

Termín

Cena

bez DPH

Cena

s DPH

Zvládanie konfliktných, stresových situácií

Košice/

1 deň

viď ÚVOD

/podľa záujmu

 

120

 

144

 

 

 

 

 

  

  ON-LINE PRIHLÁŠKA

 

* Zľavnená cena platí pri splnení minimálne jednej z týchto podmienok:    

 a/  ide o druhého a ďalšieho účastníka kurzu

 b/ účastník sa  prihlásil a zaplatil 30 dni pred začiatkom kurzu


             PRIHLÁŠKA JE V SEKCII : " ON-LINE PRIHLÁŠKA" ,  ALEBO V KATALÓGU KURZOV.

Kľúčové slová: pozitívne myslenie, konflikt, stres, zvládnutie stresu, vyriešiť konflikt, analýza problému, stresor, symptom stresu, stresová situácia, odburávanie stresu, relaxácia, cvičenia, relaxačné techniky