Efektívna práca počas Home-office, Kurzarbeit

Cieľ kurzu:: Zvládnuť nové metódy práce Home- office, naučiť sa určovať  priority práce,                           riešiť projektové riadenie práce.

Cieľová skupina: Strední a vrcholoví manažéri, vedúci tímov , majitelia spoločnosti, zamestnanci

Home-office, Kurzarbeit
Home-office, Kurzarbeit

OBSAH:

A. Špecifiká Home - office: rozdiely práce v závislosti od pracovného prostredia ( home-office, práca).

B. Priority v práci: naučiť sa metódy, pomocou ktorých sa určujú priority ( ABC, Šachovnica,  Eisenhower, Paret

C. Zvládať riadenie a delegovanie: aký mám štýl vedenia, zadávanie úloh podriadeným počas home-office , správne delegovanie, chyby pri delegovaní, ako povedať " NIE".

D. Eliminácia časových strát: metódy, pomocou ktorých "eliminujeme" narušiteľov nášho času, vr. rodinných príslušníkov, pravidla pri rozvrhu "pracovného" času.

E. Pasivná prokrastinácia:: metódy zvládania pasívnej prokrastinacie ( odkladu úloh )

F. Čriepky z projektového riadenia: : ako využiť zásady projektového riadenia počas riešenia pracovných úloh v rámci Home- office.

G. Zvládanie stresu a riešenie konfliktov: : metódy zvládania stresu, riešenie konfliktov vzhľadom na špecifika práce v prostredí Home- office.

H. Osobný rozvoj pracovníka: ako zabezpečiť rozvoj pracovníka počas Home- office.


ON LINE kurz: Home- Office, Kurzarbeit

CENA: 69.-eur bez DPH/ os.

TERMÍN: 28.05.2020ON-LINE PRIPOJENIE:

Pomocou platformy Zoom. Každý účastník dostane pred kurzom prihlasovací link a krátky návod na prihlásenie.

Pre účasť na kurze je potrebné stabilné internetové pripojenie a počítač s kamerou, mikrofónom a reproduktorom (napr. laptop).

Inštrukcie na inštaláciu ZOOM :


KLASICKÝ KURZ- Osobná účasť ( 1. deň ) : HOME-OFFICE, KURZARBEIT

Cena: 89.-eur bez DPH/os

TERMÍN: podľa záujmu


KLASICKÝ KURZ ( osobná účasť):

V prípade záujmu firmy, alebo uzatvorenej skupiny je možnosť klasického kurzu, pri dodržaní bezpečnostných zásad ( hygiena, rúška, obmedzený počet účastníkov v závislosti od veľkosti zasadačky, individuálne občerstvenie- jednorazové pomôcky...).

V prípade dvojdňového klasického kurzu sa využíva viac individuálnych a tímových úloh, testov, interaktívity, vrátane prezentácie pripraveného projektu.