Vedenie hodnotiacich pohovorov

Cieľová skupina účastníkov:

1 Manažment a riadiaci pracovníci 2.Tímlidri a vedúci skupín 3.Všetci tí, ktorí sa chcú naučiť ako pomocou hodnotenie zvýšiť výkon zamestnancov a tým zlepšiť pozíciu svojej firmy na trhu.

Cieľová skupina firiem:

° Poisťovne
° Banky
° Výrobné a nevýrobné firmy
° Zasielateľské a poštové spoločnosti
° Firmy podnikajúce v službách
° Finančné inštitúcie
° Maklérske firmy, MLM siete

OBSAH:

 1. Prečo na zvýšenie výkonnosti zamestnancov, obchodníkov a

  predajcov využiť namiesto biča a cukru hodnotenie?

 2. Je naozaj lepšie dať spätnú väzbu formou " Dobrá práca ,

  Jano " a ďalej behať po chodbe, alebo využiť pozitívnu alebo

  rozvojovú spätnú väzbu?

 3. Ako má vyzerať priebeh hodnotenia?
 4. Aké schopnosti má mať hodnotený a ako má zvládnuť reakcie

  hodnoteného ?

Chcete na tréningu len počúvať, alebo okrem prezentácie aj interaktívne pracovať, riešiť modelové situácie, testovať sa, hrať sa a niečo sa aj naučiť???


ON LINE kurz: Vedenie hodnotiacich pohovorov

CENA: 120.-eur bez DPH/ os.

TERMÍN: podľa dohody


ON-LINE PRIPOJENIE:

Pomocou platformy Zoom. Každý účastník dostane pred kurzom prihlasovací link a krátky návod na prihlásenie.

Pre účasť na kurze je potrebné stabilné internetové pripojenie a počítač s kamerou, mikrofónom a reproduktorom (napr. laptop).

Inštrukcie na inštaláciu ZOOM :


KLASICKÝ KURZ - Osobná účasť ( 1. deň ) :

Cena: 105.-eur bez DPH/os

TERMÍN: podľa záujmu


KLASICKÝ KURZ (osobná účasť):

V prípade záujmu firmy, alebo uzatvorenej skupiny je možnosť klasického kurzu, pri dodržaní bezpečnostných zásad ( hygiena, rúška, obmedzený počet účastníkov v závislosti od veľkosti zasadačky, individuálne občerstvenie- jednorazové pomôcky...).

V prípade dvojdňového klasického kurzu sa využíva viac individuálnych a tímových úloh, testov, interaktívity, vrátane prezentácie pripraveného projektu.