Základy online marketingu pre začínajúcich podnikateľov (e-shopov)

Cieľová skupina: majitelia firiem, majitelia e-shopov, záujemcovia o propagáciu výrobkov a služieb       (Google Ads, Sociálne siete, E-mail marketing)

ON-LINE MARKETING
ON-LINE MARKETING

Obsah programu

  • Nutné základné nastavenia webu / eshopu
  • Oboznámenie sa so sledovacími nástrojmi (Google Analytics, Search Console)
  • Interpretácia výsledkov a prijatie opatrení
  • Možnosti propagácie výrobkov a služieb na Slovensku
  • Google My Business - miestna propagácia
  • Google Ads - možnosti propagácie
  • Sociálne siete - možnosti propagácie
  • Email marketing - možnosti propagácie
  • Reporting - interpretácia výsledkov kampaní a prijatie opatrení


KLASICKÝ KURZ ( 1. deň ) : Online marketing

Cena: 89.-eur bez DPH/os

TERMÍN: podľa záujmu

KURZ SA REALIZUJE (osobná účasť ) :

1. V prípade záujmu firmy, alebo uzatvorenej skupiny je možnosť klasického kurzu, pri dodržaní bezpečnostných zásad ( hygiena, rúška, obmedzený počet účastníkov v závislosti od veľkosti zasadačky, individuálne občerstvenie- jednorazové pomôcky...)

 

V  prípade požiadavky klienta, môže byť kurz realizovaný aj On-line.