Názov programu

Miesto/

Rozsah

Termín

Cena

bez DPH

Cena

s DPH

Koučing, Mentoring-  metódy rozvoja  podriadených pracovníkov

Košice/

1 deň

viď ÚVOD

/podľa záujmu

 

120

 

144

 

 

 

 

 

  ON-LINE PRIHLÁŠKA

 

           * Zľavnená cena platí pri splnení minimálne jednej z týchto podmienok:    

             a/  ide o druhého a ďalšieho účastníka kurzu

             b/ účastník sa záväzne prihlásil a zaplatil 30 dni pred začiatkom kurzu

 

             PRIHLÁŠKA JE V SEKCII : " ON-LINE PRIHLÁŠKA" ,  ALEBO V KATALÓGU KURZOV.

Kľúčové slová: koučing, piliere koučovania,otázky v koučovaní, aktívne počúvanie, koučovacie nástroje manažéra, koučovací rozhovor, situačné koučovanie, backtracking v koučovaní, GROW metóda, spätná väzba, osobné plány rozvoja, motivácia a angažovanosť