V SÚČASNOSTI KURZ NEOTVÁRAME

Kreativita a Tvorivosť - pre každého

Cieľ kurzu: naučiť účastníkov ako zlepšovať svoju kreativitu a tvorivosť, vládnuť techniky podporujúce zlepšenie kreativity a tvorivosti

Cieľová skupina: strední a vrcholoví manažéri, majitelia firiem, konatelia, všetci, ktorí chcú byť kreatívnejší a tvorivejší

  • Kreativita - pojem, význam a prínosy
  • Kreativita a tvorivosť - súhlasné a rozdielne
  • Tvorivosť ako zmysel života k dobru
  • Tvorivosť je šanca pre všetkých, nielen pre vyvolených
  • Motivačné videá a príklady
  • Najkreatívnejšie povolania
  • Kreatívec - kto je to?
  • Osobnostná štruktúra tvorivej osobnosti
  • Zdroje a pomocníci kreativity

KLASICKÝ KURZ ( 1. deň ) : KREATIVITA A TVORIVOSŤ

Cena: 89.-eur bez DPH/os

TERMÍN: podľa záujmu

KURZ SA REALIZUJE (osobná účasť) :

 V prípade záujmu firmy, alebo uzatvorenej skupiny formou klasického kurzu, pri dodržaní bezpečnostných zásad ( hygiena, rúška, obmedzený počet účastníkov v závislosti od veľkosti zasadačky, individuálne občerstvenie- jednorazové pomôcky...)