Mám vlepiť šéfovi facku?

07.01.2021

V praxi sa často stretávame so situáciami, že zamestnanci sa nevedia brániť nátlaku nadriadeného, ktorý im:

a) pridáva ďalšie a ďalšie úlohy bez ohľadu na obsah pracovnej zmluvy,

b) poveruje prácou, ktorú nemajú v pracovnej náplni,

c) prikazuje prácu cez čas bez adekvátnej odmeny,

d) stanovuje nesprávne platy ( bez ohľadu na predpísané platové tabuľky).

Riešenie takýchto situácií vôbec nie je ľahké, aj riešenia a postupy uvedené v tomto článku je nutné vždy "zasadiť" do vašej konkrétnej situácie v práci. Prečo ? Pretože každý človek ( v tomto prípade nadriadený ) je iný. Každá situácia má určité špecifiká, ktoré ovplyvňujú riešenia.

V prvom rade je nutné si položiť otázku PREČO sa váš nadriadený takto správa a reaguje takýmto spôsobom. Uvádzam niekoľko možnosti (určite je ich viac) :

1. Nadriadený nevie, že hore uvedeným konaním spôsobuje problémy. Dôvodom môže byť neznalosť problematiky, nedostatočná odborná zdatnosť atď.

2. Vzhľadom na vysokú kvalitu vašej práce ste preňho "ťažný kôň" na ktorého sa môže vždy spoľahnúť.

3. Robí to naschvál, aby vás "zničil" a následkom tohto správania ste "dobrovoľné" odišli z terajšieho zamestnania.

Začnem situáciou uvedenou v bode č. 3. V tomto prípade je riešenie " jednoduché". Prvý krok je asertívne odkomunikovať situáciu, vyjadriť svoje stanovisko (na základe argumentov a faktov). Ak sa situácia nezmení, máte dve možnosti: " odísť, alebo ostať". Viem, že odchod zo zamestnania je ťažký, ale niekedy psychické zdravie je prednejšie.

Situácie uvedené v bodoch 1 a 2 je možné riešiť vhodnou komunikáciou, založenou na asertivite, logike, faktoch a argumentácií. Týmto nástrojom sme sa venovali už vo viacerých článkoch.

K týmto nástrojom by sme mali zvládnuť schopnosť povedať NIE ( kolegom, nadriadeným).Je viacero príčin, prečo s tým ľudia majú problém. Predstavte si, že máte päť rokov a pýtate mamku čokoládu. Čoho sa bojíte? Že mamka povie NIE. Rodičia vychovávajú svoje deti v kultúre ÁNO. Budeš na návšteve u starých rodičov slušná? ÁNO! Vrátiš sa domov do ôsmej? ÁNO. Nebudeš protirečiť starším ľudom? ÁNO. Hrozba straty rodičovskej lásky a obľúbenosti v kolektíve spôsobuje, že nie sme mentálne pripravený hovoriť NIE a už vôbec nie naším nadriadeným pracovníkom.

V živote jednoducho nemožno dosiahnuť, aby vás obľubovali všetci ľudia - dokonca ani vtedy nie, ak budete pre nich robiť všetko, čo budú od vás chcieť.

Ako sa naučiť hovoriť NIE? Vyskúšajte tento recept.

1. Uvedomte si, že máte tento problém t.j. vyjadriť svoje NIE pred kolegom, nadriadeným, manželom, manželkou, vlastnými deťmi.

2. Začnite riešiť túto situáciu hneď. Začneme ľahšími situáciami:

- kolegyňa nestíha a povie:" Nedonesieš mi materiál zo skladu?". Pokojne a milo odpovedzte: "Prepáč, teraz mám veľa vlastnej práce, nemôžem ti pomôcť"

- priatelia vás lákajú na posedenie v reštaurácií. Ste unavená. Predtým by ste sa "obetovala" , sedela v reštaurácií, unavená a zničená. Teraz milo a priateľský poviete "NIE, prepáčte ale som strašne unavená". Dobré kamarátky pochopia.

- deti neupratali svoju izbu. Poviete NIE. Aj ja som unavená, potrebujem si oddýchnuť. Nebudem upratovať namiesto vás.

3. Nebojte sa povedať svoj názor. Donesie vám čašník studenú polievku? Vráťte ju. Predali vám zhnité ovocie. Vráťte ovocie a pýtajte si kvalitnejšie.

Ak ste zvládli tieto tri body, naučte sa metódy ako zvládnuť povedať NIE svojmu nadriadenému.

1. Technika PON ( požiadať o ďalšie informácie, odmietnuť s odôvodnením, ponúknuť náhradné riešenie). V praxi to vyzerá takto.

P: " Pán riaditeľ, prosím vás môžem sa opýtať prečo mám ja ostať dlhšie v práci?"

O: " V tomto mesiaci som ostala dlhšie už šesťkrát, pričom moje kolegyne len dvakrát" Riziko: riaditeľ sa "chytí" mojich argumentov a povie: "Len dnes. Od zajtra začnem striedať zamestnancov".

N: Najlepšie je odmietnuť s odôvodnením, z pohľadu riaditeľa. " Už šesťkrát som bola v práci dlhšie, kolegyne len dvakrát. Som unavená a môžem síce ostať dlhšie, ale sa to prejaví v kvalite. Navrhujem..."

" Mám ostať dlhšie a robiť túto prácu? Keďže to nie je práca, ktorú robím ( nemám ju pracovnej náplni), môže sa to odraziť v kvalite (dĺžke - nestihnem...). Navrhujem...

2. Technika "Priority". Úlohu od riaditeľa prijmem, ale potrebujem sa s ním porozprávať o prioritách. " Pán riaditeľ, mám ostať dlhšie v práci a robiť túto prácu. V prípade, že to urobím , nestihnem svoju prácu a ráno bude problém s ... Ak však poviete, že vaša úloha je dôležitejšia, urobím ju."

Riziko: riaditeľ povie, že máte stihnúť obidve práce. Nastáva čas argumentácie. Argumentovať počtom hodín, kvalitou práce, porušením bezpečnostných pravidiel atď.

3. Technika " Priame odmietnutie". Do poručuje sa najmä v rovnocenných vzťahoch. V praxi: A. Nie, pán riaditeľ, mám program, ktorý nemôžem zrušiť". Pozor! Nedajte sa zatiahnuť do vysvetľovania a citového vydierania. Riaditeľ:" A aký máte program? Jáj, idete do divadla? Je to výnimočná situácia, nemôžete ma v tom nechať ( citové vydieranie). Viete čo, stačí keď tu budete do 18,00 hod. ja vás zaveziem k električke ( manipulácia)."

B. Nemôžem pán riaditeľ podpísať tento dekrét, keďže by to bolo porušenie platnej smernice. Chápem vaše stanovisko, ale ak by som podpísala dekrét, bolo by to porušenie smernice.

Niekoľko rád na záver:

1. Nepodliehajte pocitu viny.

2. Pripravte si vopred logické, argumentačne podložené odpovede.

3. Ponúknite náhradne riešenie.

4. Taktizujte, ale neútočte ( verbálne, vokálne, neverbálne).

5. Neodmietajte všetko. Odmietnite len to, o čom ste presvedčená. Nie vtedy, keď ste nazlostená a nervózna.

Viem, že zaviesť do praxe tieto metódy , zmeniť svoje myslenie ( ÁNO na NIE ) nie je ľahké. Prajem vám, aby ste to zvládli. Nezabudnite! Začnite už od zajtra!

Ak máte návrh, pripomienky, názor na uvedenú problematiku, prosím pošlite ich pomocou tohto formulára. Dostanete od nás malý darček. Ďakujeme pekne. Zdeno Knižka