Zóny vplyvu - ako byť pozitívny .

07.01.2021

Skúste porozmýšľať. Do akej miery viete ovplyvniť okolie ( rodičov, priateľov, spolupracovníkov, zákazníkov...) ? Čo neviete takmer vôbec ovplyvniť? Počasie, politický systém, ekonomické výsledky štátu, výkon futbalistov v zápase ?

Viete ovplyvniť sám seba? Na základe úvahy určite prídete na správny výsledok. Viete ovplyvniť najmä SEBA a svoje najbližšie OKOLIE. Napriek tomu ľudia venujú obrovskú časť svojho času veciam, ktoré nevedia ovplyvniť. A čo je horšie, neovplyvniteľné veci ničia náš pozitivizmus.

Radím vám, venujte viac času tomu, čo viete ovplyvniť. Venujte menej času záležitostiam, ktoré neviete ovplyvniť a ešte aj vytvárajú negatívnu odozvu vo vašej hlave. Venujte sa rozvoju svojich vlastnosti, vzdelávajte sa, skúste pozitívne ovplyvňovať vaše okolie - kolegov, zákazníkov, členov rodiny. To môžete dokázať!

Čo najmenej sa stýkajte s ľuďmi, ktorí vás zaťahujú do negatívnych, nič neriešiacich debát. Vráti sa vám to v podobe pozitívnejšieho vnímania seba a svojho okolia.

Odporúčania:

1. Nepodporujte vo svojom okolí debaty a negatívnych, neovplyvniteľných témach. Opýtajte sa ich čo
navrhujú, aké riešenia odporúčajú ( uvidíte to ticho). Navrhnite novú, pozitívnu tému.2. Obmedzte kontakty ( ak je možné) s negatívne založenými ľuďmi, na stretnutí si prisadnite k tomu, ktorý šíri pozitivizmus a dobrú náladu.

Ak máte návrh, pripomienky, názor na uvedenú problematiku, prosím pošlite ich pomocou tohto formulára. Dostanete od nás malý darček. Ďakujeme pekne. Zdeno Knižka