Vybraní zákazníci zo segmentov: Výrobné firmy, Finančné inštitúcie, Inštitúcie verejnej správy,

Zdravotníctva, Spoločnosti poskytujúce služby.Poradenské a konzultačné projekty.

Poznámka: niektoré projekty boli vykonané v spolupráci so slovenskými a českými firmami.

Výrobné firmy- výber

 

 

 

Klient

Projekt / Aktivita

Role

U.S.Steel

Projekt zameraný na rozvojové zručnosti – cieľom projektu rozvoj manažérskych zručnosti soft skills.

Lektor

Klient

Projekt / Aktivita

Role

Molex, a.s.

Projekt zameraný na komunikačné zručnosti – realizácia tréningov zameraných na komunikačné zručnosti – obchodné zručnosti

Lektor

Klient

Projekt / Aktivita

Role

Johnson Controls a.s.

Projekt zameraný na rozvojové zručnosti – realizácia rozvojového workshopu zameraného na prezentačné zručnosti

Lektor

Klient

Projekt / Aktivita

Role

Alfun a.s.

Projekt zameraný na rozvojové zručnosti – realizácia tréningu zameraného na obchodné zručnosti

Lektor

Klient

Projekt / Aktivita

Role

Magneti Marelli a.s

Projekt zameraný na rozvojové zručnosti – realizácia tréningv zameraného na manažérske zručnosti vyššieho a stredného manažmentu

Lektor

Klient

Projekt / Aktivita

Role

PRIMA POPRAD s.r.o.

Projekt zameraný na rozvojové zručnosti – realizácia tréningv zameraného na manažérske zručnosti vyššieho a stredného manažmentu

Lektor

Klient

Projekt / Aktivita

Role

Strojárenské, dopravné, 

Automotive, IT firmy

( otvorené tréningy)

Tréningy  zamerané na rozvojové zručnosti – realizácia tréningov  zameraných  na manažérske zručnosti vyššieho a stredného manažmentu, tréningy pre nákupcov, obchodníkov.

( Otvorené tréningy pre prihlásených účastníkov)

Lektor

 

Finančné institúcie-výber

 

 

 

Klient

Projekt / Aktivita

Role

ČSOB leasing, a.s.

Individuálny koučing a workshopy pre vybraných manažérov na podporu naplnenia strategických cieľov spoločnosti a rozvoj manažérskych zručností a podpory jednotného štýlu riadenia

Kouč

Klient

Projekt / Aktivita

Role

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Individuálny koučing  = rozvojový program regionálnych riaditeľov, zameraný na zvyšovanie výkonu nimi riadených tímov (riadenie obchodnej skupiny, plánovanie obchodných aktivít, riadenie podľa cieľov)

Kouč

Klient

Projekt / Aktivita

Role

OTP bank, a.s.

Projekt zameraný na obchodné zručnosti – realizácia tréningu zameraného na obchodné zručnosti – SME klienti, korporátni  klienti, retail

Lektor

Klient

Projekt / Aktivita

Role

Prvá stavebná sporitelňa, a.s.

Projekt zameraný na obchodné zručnosti – cieľom projektu bolo budovanie obchodnej siete, rozvoj  manažérskych zručnosti soft skill oblastných riaditeľov a zvyšovanie obchodných zručnosti finančných poradcov .

Lektor

Klient

Projekt / Aktivita

Role

Tatrabanka, a.s.

Projekt zameraný na obchodné zručnosti – cieľom projektu bolo riadenie obchodnej siete, rozvoj  manažérskych zručnosti oblastných riaditeľov .

Lektor

Klient

Projekt / Aktivita

Role

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Projekt zameraný na obchodné zručnosti – cieľom projektu bolo riadenie obchodnej siete, rozvoj  manažérskych zručnosti a predaj finančných produktov pre oblastných riaditeľov a obchodníkov

Lektor

Inštitúcie verejnej správy - výber

 

Klient

Projekt / Aktivita

Role

Ministerstvo zahraničných veci

SR

Projekt zameraný na rozvojové zručnosti – realizácia rozvojového workshopu zameraného na manažérske zručnosti

Lektor

Klient

Projekt / Aktivita

Role

SŠI Vranov nad Topľou

Projekt zameraný na rozvojové zručnosti špeciálnych pedagógov– realizácia tréningov zameraných na rozvoj komunikačných schopnosti

Lektor

Klient

Projekt / Aktivita

Role

SŠI Poprad

Projekt zameraný na rozvojové zručnosti špeciálnych pedagógov– realizácia tréningov zameraných na rozvoj prezentačných zručnosti schopnosti

Lektor

Klient

Projekt / Aktivita

Role

RVC Košice

Prezentácia/ tréning zameraný na zvládanie konfliktných situácii– zamestnanci štátnych, samosprávnych úradov

Prezentátor

 

Nemocnice, zdravotnícke zariadenia- výber

 

Klient

Projekt / Aktivita

Role

Nemocnice Poprad a.s.

Projekt zameraný na rozvojové zručnosti – realizácia rozvojového workshopu zameraného na manažérske zručnosti pre stredný manažment nemocnice

Lektor

Falk Záchranná, a.s.

Projekt zameraný na rozvojové zručnosti – realizácia koučingu manažéra spoločnosti

Kouč

Klient

Projekt / Aktivita

Role

Dôvera, zdravotná poisťovňa a.s.

Projekt zameraný na predajné zručnosti – realizácia tréningu ( štandard obsluhy ) , tréning interných lektorov

Lektor

Klient

Projekt / Aktivita

Role

Košická záchranná služba

Projekt zameraný na rozvojové zručnosti – realizácia koučingu manažérov

Kouč

IMUNA PHARM a.s.

Projekt zameraný na predajné zručnosti – predaj a obchodný telefonát

Lektor

Klient

Projekt / Aktivita

Role

PHARMACOPOLA s.r.o.

Projekt zameraný na predajné zručnosti – Úspešný predaj a taktika obchodnej komunikáte s klientmi spoločnosti

Lektor

Klient

Projekt / Aktivita

Role

HARTMANN a.s.

Projekt zameraný na rozvojové zručnosti – Poradenstvo v lekárňach so zameraním na ponuku produktov

Lektor

Klient

Projekt / Aktivita

Role

MEDARD a.s.

 

 

Dr. MAX, HARTMAN

Projekt zameraný na rozvojové zručnosti – Séria prezentácií na stretnutiach spoločnosti s obchodnými partnermi

Tréning zamestnancov lekárni – starostlivosť o klientov

Projekt zameraný na rozvoj poradenstva pre klientov, pacientov, tréning, tvorba štandardov obsluhy

Prezentátor

Lektor

 

Lektor

Poradca

 

Spoločnosti poskytujúce služby- výber

 

 

Klient

Projekt / Aktivita

Role

Slovenská pošta a.s.

Key account managment – realizácia workshopu pre  15 key account manažerov.

Manažérske zručnosti – realizácia tréningov pre riaditeľov

Obchodné a komunikačné zručnosti – tréning stredného manažmentu, vedúcich pôšt a vybraných pracovníkov pôšt

Manažment zmeny  - tréning stredného manažmentu,

Lektor

Východoslovenské elektrárne a.s. Košice

Projekt zameraný na realizáciu zmeny – realizácia tréningov zameraného na rozvoj zručnosti potrebných pri zmenách v spoločnosti -  stredný manažment

Lektor

Klient

Projekt / Aktivita

Role

T-Mobile

Projekt zameraný na obchodné zručnosti – realizácia tréningu zameraného na rozvoj obchodných zručnosti – SME klienti, korporátní klienti, retail

Lektor

Factcool s.r.o.

Projekt zameraný na obchodne zručnosti -  Obchodne zručnosti pre medzinárodných predajcov (call centrum)

Lektor

Klient

Projekt / Aktivita

Role

S&T  Slovakia, s.r.o.

Projekt zameraný na rozvojové zručnosti - Koučing Key account managera

Kouč

NESS Slovakia, a.s.

Projekt zameraný na rozvojové zručnosti – realizácia workshopu zameraného na manažérske zručnosti

Lektor

Klient

Projekt / Aktivita

Role

CRR Košického kraja n.o.o

Projekt zameraný na manažérske zručnosti -  Manažérske zručnosti pre oblasť samosprávy ( starostovia) a miestnych aktérov ( poľnohospodár, farmár, lesník)

Lektor

Klient

Projekt / Aktivita

Role

expert SK, k.s.

Projekt zameraný na obchodné zručnosti – realizácia rozvojového workshopu zameraného na obchodné zručnosti

Lektor

Klient

Projekt / Aktivita

Role

LIORBUS, s.r.o..

Projekt zameraný na manažérske zručnosti – realizácia rozvojového workshopu zameraného na manažérske zručnosti a koučingi

Lektor

Klient

Projekt / Aktivita

Role

SPP a.s.

Projekt zameraný na obchodné zručnosti -  predajné zručnosti (cross-selling)

Lektor

Klient

Projekt / Aktivita

Role

SOKRATES n.o.

Projekt zameraný na manažérske zručnosti -  Manažérske zručnosti pre oblasť samosprávy ( starostovia) a miestnych aktérov ( poľnohospodár, farmár, lesník)

Lektor

Klient

Projekt / Aktivita

Role

SPP – D a.s.

Projekt zameraný na rozvojové zručnosti - Koučing manažéra ( stredná riadiaca úroveň)

Kouč

Mentor

Klient

Projekt / Aktivita

Role

Mladá Európa n.o.

Projekt zameraný na manažérske zručnosti -  Manažérske zručnosti pre oblasť samosprávy ( starostovia)

Lektor

Klient

Projekt / Aktivita

Role

KRAKKE n.o.

Projekt zameraný na manažérske zručnosti -  Manažérske zručnosti pre oblasť samosprávy ( starostovia) a miestnych aktérov ( poľnohospodár, farmár, lesník)

Lektor

Klient

Projekt / Aktivita

Role

S&T  Slovakia, s.r.o.

Projekt zameraný na rozvojové zručnosti - Koučing Key account managera

Kouč

Klient

Projekt / Aktivita

Role

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Projekt zameraný na rozvojové zručnosti - Riešenie problémov, rozhodovanie, zvládanie stresu

Lektor

Klient

Projekt / Aktivita

Role

TOKLEX s.r.o.

Projekt zameraný na rozvojové zručnosti – Manažment času pre manažérov

Lektor

Klient

Projekt / Aktivita

Role

T – Systém Košice

Projekt zameraný na rozvojové zručnosti – Hodnotenie manažérov

Lektor

Klient

Projekt / Aktivita

Role

OMI  n.o.

Projekt zameraný na manažérske zručnosti -  Manažérske zručnosti pre oblasť samosprávy ( starostovia) a miestnych aktérov ( poľnohospodár, farmár, lesník)

Lektor

 

Poradenské a konzultačné projekty

 

 

 

Klient

Projekt / Aktivita

Role

Slovenská pošta a.s.

Systém predaja a obchodu – tvorba procesov a obchodného manuálu pre obchodníkov SP a.s.

Cenový argumentár - tvorba argumentára pre obchod

Konzultant

MOHANA a.s.

Systém predaja a obchodu – tvorba procesov a obchodného manuálu pre predajcov spoločnosti

Lektor a konzultant

ČSOB leasing a.s.

Štandardy v riadení – príprava štandardov pre manažment spoločnosti

Kouč a konzultant

Komunálna poisťovňa a.s.

Analýza obchodnej činnosti – analýza predajnej a obchodnej činnosti pre riaditeľa oblasti

Konzultant

Penta investment a.s.

Poradenstvo v oblasti obchodu a marketingu – štandardy a systém rozvoja obchodnej siete

Konzultant

 

AQ okna (ČR)

Poradenstvo – rozvoj a organizácia obchodnej siete v SR

Poradca a konzultant

TNT

Poradenstvo – rozvoj a organizácia obchodnej siete v SR

Poradca a konzultant

 

Dôvera a.s.

Firemná kultúra – tvorba nástrojov a realizácia prieskumov v spoločnosti

Konzultant

PSS a.s. , Oblastné riaditeľstvo

Systém predaja a obchodu – tvorba procesov a obchodného manuálu pre obchodníkov

Lektor a konzultant

K+B k.s.

Systém predaja a obchodu – analýza obchodných činnosti a procesov v spoločnosti

Lektor a konzultant

Vojenská nemocnica KE

Analýza, organizačný audit – analýza organizačnej štruktúry, informačných procesov a návrh opatrení

Konzultant