2 % - Ako sa stať pozitívnym II.

01.09.2019 08:39

Stretávam 2 % nezvládnuteľných ľudí

    Určite ste sa stretli s ľuďmi vo svojom okolí, ktorí mali problematické, agresívne správanie. Veľmi často sa stretávam s manažérmi a obchodníkmi, ktorí mi rozprávajú „hororové“ situácie z vlastného prostredia.

     Údaje o počte takýchto ľudí, s agresívnym správaním  sa líšia. Podľa odhadov môže celoživotná prevalencia (štatistický číselný (najčastejšie percentuálny) termín, ktorý udáva výskyt určitého javu na 100 alebo 1000 ľudí v určitom mieste a čase) rekurentného (návratného) , problematického agresívneho správania dosiahnuť až 1 % ( Coccaro, 2000). Zhruba 1/4 mužov a 1/8 žien v USA vo veku nad 18 rokov udáva účasť v aspoň jednom fyzickom útoku –bitke ( Robins, Rieger, 1991) ). Dôvodmi sú genetické, biologické a psychosociálne faktory.

     Hore uvedené údaje predznamenajú, že minimálne dvaja ľudia z vášho okolia môžu mať agresívne správanie.

     Vediem kurz stredného manažmentu z prostredia  firmy, venujúcej sa strojárenskej a hutníckej výroby. Od začiatku sa jeden účastník ( nazveme ho Jano, 45 rokov ) prejavuje ako agresívny typ, vstupuje do rozhovorov, prezentácií, nedodržuje pravidlá a svojím správaním si popudil aj svojich spolupracovníkov. Väčšina lektorov je trénovaná na zvládanie takýchto účastníkov. Po ukončení kurzu účastníci odchádzajú, ale Jano sa pomaly oblieka, s úmyslom ostať sám s lektorom. Naozaj som začal mať obavy, ako sa skončí táto situácia. Podišiel k môjmu stolu a začal plakať. Ozajstné slzy. Ospravedlnil sa za svoje správanie, vysvetlím mi svoju súčasnú situáciu v rodine ( exekútor, syn drogovo závislý, manželka psychický na dne) s komentárom, že psychický nezvláda danú situáciu. Odvtedy som Jana nevidel, ale osobne si myslím, že keď dorieši svoju rodinnú situáciu, vráti sa k svojmu   neagresívnemu správaniu.

    Podľa môjho názoru najhoršie agresívne typy sú ľudia, ktorí si v praxi odskúšali, že tento typ správania im prináša veľké výhody. Agresívnym správaním na úrade dosiahne, že úradník nedodrží predpísané procesy, len aby nemal problém s klientom, vedúcim úradu, alebo kolegom.

     V rámci pracovného tímu agresivitou a manipuláciou dosiahne výhody, ktoré iný členovia tímu nemajú. V takýchto prípadoch radím manažérom, aby sa zbavili takýchto  ľudí za podmienky dodržania pracovného práva. Tento typ zamestnanca skôr, alebo neskôr zničí atmosféru v tíme a rozvráti fungujúci tím.

     Neverte, že zmeníte takéhoto človeka! Z vlastných skúsenosti viem, že je to zbytočné. Doplatíte na túto situáciu svojím psychickým a fyzickým zdravím. Ak nemáte možnosť zbaviť sa agresívnych jedincov, naučte sa zvládať situácie tak, aby ich správanie nezasiahlo vašu psychiku.

 

Odporúčania:

 

1. Ak máte možnosť, čo najskôr sa „zbavte“ takz. 2 % ľudí vo svojom okolí. Využite všetky legálne prostriedky ( Zákonník práce, interné pracovno-právne predpisy). V súkromnom živote ukončíte čo najskôr vzťah.

2. Vytvorte si „virtuálny ochranný štít“, pomocou ktorého odrazíte  dôsledky negatívnych situácií.