Zóny vplyvu - ako sa stať pozitívnym I.

08.02.2020 00:00

 

    Skúste porozmýšľať. Do akej miery viete ovplyvniť okolie ( rodičov, priateľov, spolupracovníkov, zákazníkov...) ?  Čo neviete takmer vôbec ovplyvniť? Počasie, politický systém, ekonomické výsledky štátu, výkon futbalistov v zápase ? Viete ovplyvniť sám seba? Na základe úvahy určite prídete na správny výsledok. Viete ovplyvniť najmä SEBA a svoje najbližšie OKOLIE. Napriek tomu ľudia venujú obrovskú časť svojho času veciam, ktoré nevedia ovplyvniť. A čo je horšie, neovplyvniteľné veci ničia náš pozitivizmus.

     Radím vám, venujte viac času tomu, čo viete ovplyvniť. Venujte menej času záležitostiam, ktoré neviete ovplyvniť a ešte aj vytvárajú negatívnu odozvu vo vašej hlave. Venujte sa rozvoju svojich vlastnosti, vzdelávajte sa, skúste pozitívne ovplyvňovať vaše okolie - kolegov, zákazníkov, členov rodiny. To môžete dokázať! Čo najmenej sa stýkajte s ľuďmi, ktorí vás zaťahujú do negatívnych, nič neriešiacich debát. Vráti sa vám to v podobe pozitívnejšieho vnímania seba a svojho okolia.

 

Odporúčania:

 

  1. Nepodporujte vo svojom okolí debaty a negatívnych, neovplyvniteľných témach. Opýtajte sa ich čo navrhujú, aké

      riešenia odporúčajú ( uvidíte to ticho).  Navrhnite novú, pozitívnu tému.

  2. Obmedzte kontakty ( ak je možné) s negatívne založenými ľuďmi, na stretnutí si prisadnite k tomu, ktorý šíri

      pozitivizmus a dobrú náladu.