Spoločnosť LUMATEL s.r.o. vznikla 25.6.2013. Hlavný lektor pôsobil od roku 2001 v spoločnosti ZETEX ( www.zetex.sk ).

V súčasnosti spoločnosť realizuje verejné a firemné vzdelávacie programy, poradenskú a konzultačnú činnosť. Spolupracuje s medzinárodnými a slovenskými poradenskými a vzdelávacími spoločnosťami.

Zameriavame sa najmä na:

1. Projekty, kde je cieľom ďalší rozvoj firmy ( nové stratégie, rozvoj obchodu, rozvoj práce s ľuďmi, procesné analýzy).

2. Vzdelávanie manažérov ( soft skills ).

3. Vzdelávanie pracovníkov obchodu ( predajne zručnosti, vedenie obchodných tímov, akvizičný proces, psychológia predaja, prezentácia, vyjednávanie, starostlivosť o klientov...).

4. Koučing manažérov ( stredný manažment, TOP manažment, obchodníci).

5. Poradenskú a konzultačnú činnosť.

VÝBER KLIENTOV SPOLOČNOSTI LUMATEL