Dobrý obchod je taký, kde sú spokojní všetci zúčastnení".  Tomáš Baťa