"Dobrý obchod je taký, kde sú spokojní všetci zúčastnení".

Tomáš Baťa