Názov programu
Miesto/
rozsah
Termín Cena
bez DPH
Cena s DPH

Profesionálna komunikácia:
 Call centrum,
Zákaznícke centrúm

Košice/
1 deň
viď ÚVOD
resp.
podľa záujmu

95.-

114.-

            ON-LINE PRIHLÁŠKA

 

 * Zľavnená cena platí pri splnení minimálne jednej z týchto podmienok:    

             a/  ide o druhého a ďalšieho účastníka kurzu

             b/ účastník sa  prihlásil a zaplatil 30 dni pred začiatkom kurzu

 

             PRIHLÁŠKA JE V SEKCII : " ON-LINE PRIHLÁŠKA"

Kľúčové slová: komunikácia, call centrum, cross-selling, up-selling, argumentácia, komplikovaný zákazník, zákaznícke centrum, typológia zákazníka, manipulatívne

techniky, zvládanie konfliktov, stresu.