Názov programu
Miesto/
termín
Termín
 
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
Daňová prevencia
Daňové rizika
Košice
Banská Bystrica
1 deň

podľa záujmu

120

144


 * Zľavnená cena platí pri splnení minimálne jednej z týchto podmienok:    

             a/  ide o druhého a ďalšieho účastníka kurzu

             b/ účastník sa záväzne prihlásil a zaplatil 30 dni pred začiatkom kurzu

 

             PRIHLÁŠKA JE V SEKCII : " ON-LINE PRIHLÁŠKA" ,  ALEBO V KATALÓGU KURZOV.

Kľúčové slová: daňová prevencia, daňové riziko, daňový poriadok

 Viac tu: https://www.lumatel.sk/manazment-casu/