ONE-TO-ONE, E- LEARNING

1. Kurz formou ONE-ON-ONE ( lektor+ účastník). Trvanie kurzu: 3 hodiny + Domáca úloha.

2. Kurz formou E-LEARNING ( lektor + viacerí účastníci)

Výber času je možný v doobedňajších ( v čase od 08,00 - 12,30 hod.) , alebo poobedňajších hodinách ( v čase od 13,30 - 19,00 hod.), podľa dohody.

Vzhľadom na formát ONE-ON-ONE možnosť individualného prístupu, riešenia konkrétnych námetov účastníka. Vhodné poslať vopred oblasti na ktoré sa chce účastník sústrediť, prípadne aj vzorovú prezentáciu.

Použité metódy a techniky : modelové situácie, videoukážky reálnych situácií z politického života, tímová a individuálna práca, video natáčanie , prezentácia, testy a cvičenia.


CENY PRE  ÚČASTNÍKOV:

1. ONE-TO-ONE  : cena je 75,00.- eur bez DPH

2. E-LEARNING : cena na jedného účastníka je 60,00.- bez DPH 

    Počet účastník pri E-Learning je limitovaný  (max. 5 účastníkov). Dôvodom je

    efektívnosť výučby.
Pri ONE-ON-ONE a E-LEARNING využívame MS TEAMS, alebo  ZOOM.US.