"Nebojte sa rásť pomaly, omnoho horšie je nikam sa neposúvať ".                              Čínske príslovie.