Názov programu
Miesto/
Rozsah
Termín
 
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
Kreativita
   a Tvorivosť
Košice
Banská Bystrica
1 deň
viď ÚVOD
/podľa dohody

120

144

 

 * Zľavnená cena platí pri splnení minimálne jednej z týchto podmienok:    

             a/  ide o druhého a ďalšieho účastníka kurzu

             b/ účastník sa prihlásil a zaplatil 30 dni pred začiatkom kurzu

 

             PRIHLÁŠKA JE V SEKCII : " ON-LINE PRIHLÁŠKA"

Kľúčové slová: kreativita, tvorivosť