Názov programu    Miesto/
rozsah
Termín
 
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
Sebarozvoj
a Pragmatika
Košice
Banská Bystrica
1 deň
viď ÚVOD
/podľa záujmu

120

144

          ON-LINE PRIHLÁŠKA
 
 

 * Zľavnená cena platí pri splnení minimálne jednej z týchto podmienok:    

             a/  ide o druhého a ďalšieho účastníka kurzu

             b/ účastník sa prihlásil a zaplatil 30 dni pred začiatkom kurzu

 

             PRIHLÁŠKA JE V SEKCII : " ON-LINE PRIHLÁŠKA" ,  ALEBO V KATALÓGU KURZOV.

Kľúčové slová: manažér, sebarozvoj, osobná vízia, FLOW, Alkido,