Názov programu

Košice/
Rozsah
Termín
 
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
Verejný prejav, Prezentácia Košice

1 deň
viď ÚVOD

/podľa záujmu

130

156

    ON-LINE PRIHLÁŠKA

 

 * Zľavnená cena platí pri splnení minimálne jednej z týchto podmienok:    

             a/  ide o druhého a ďalšieho účastníka kurzu

             b/ účastník sa prihlásil a zaplatil 30 dni pred začiatkom kurzu

 

             PRIHLÁŠKA JE V SEKCII : " ON-LINE PRIHLÁŠKA" ,  ALEBO V KATALÓGU KURZOV.

Kľúčové slová: verejný prejav, zlozvyky, politik, starosta, moderátor, manažér, publikum, osobné vystupovanie