Change management – ako naplánovať a úspešne ukončiť zmenu

ZĽAVA

Ciele:

1. Rozvíjať schopnosti manažérov riadiť zmeny

2. Naučiť ako sa vyvarovať chybám a nedostatkom pri zavádzaní zmien

3. Správne od komunikovať zmeny vo firme

OBSAH:

A. Čo je zmena, klasifikácia zmien, príčiny a význam zmeny: zmena strategická, celo-firemná, čiastková, definícia zmien, prečo zmeny zlyhávajú, čo zmenu vyvoláva

B. Etapy riadenia zmien: 6 - fázový model zmien, KOTTEROV model zmien

C. Čo podporuje zavedenie zmien: základné pravidla pri zmenách, plánovanie, komunikácia, realizácia

D. Rola manažéra v procese zmeny: kľúčové schopnosti manažéra pri zmene, rozdelenie zodpovednosti počas procesu zmeny

E. Pripravenosť zamestnancov na zmeny: postoje zamestnancov, oznamovanie zmeny,

F. Individuálne zvládanie zmien - práca s emóciami: metóda VISAR, nástroje na zvládanie zmien -spätná väzba, riešiteľské stretnutia, rozhovory 1:1

G. Typológia zamestnancov v procese zmeny: testy na typológiu a nástroje na riadenie jednotlivých typovH. Metódy používané na analýzu rizík: WOT, Paretovo pravidlo, SMART, Diferenčná analýzaI. Práca s chybou počas zmeny: princípy práce s chybou, interpersonálny štýl
135,00 € 144,00 €