Efektívne vyjednávacie zručnosti

ZĽAVA

Cieľ kurzu: rozvíjať zručnosti nákupcov a obchodníkov pri vyjednávaní, naučiť ako znížiť náklady a zvýšiť zisk firmy, identifikovať potrebne zmeny v nákupe a obchodovaní.

OBSAH:

Ako zlepšiť prípravu na vyjednávanie: získavanie informácií a segmentácia zákazníkov, príprava pred vyjednávaním a ako získať pozitívny prístup, stanovovanie cieľov (BATNA, metóda O-P-M), stratégia vyjednávania ( WIN-WIN, WIN-LOST, LOST-LOST), príprava argumentov, otázok a zvládanie námietok, protokol, taktika, príprava podmienok na vyjednávanie.

Správnou komunikáciou získať výhody: dešifrovanie signálov počas vyjednávania, verbálna, vokálna a neverbálna komunikácia, aktívne počúvanie, pozícia vs. záujem, "4 uši", NLP - presvedčovacie vzorce.

Zvládať taktiky a manipulácie pri vyjednávaní: výber taktík vo vyjednávaní, manipulatívne techniky ( popis, výhody, nevýhody, použitie ).

Prečítať typológiu protihráča a využiť ju vo svoj prospech: problémové typy ( prejavy , príklady ich vyjadrení, ako zvládať prejavy), pozičný, kompromisný, principiálny, ústupový, indiferentný vyjednávač.

Vyriešiť konfliktné situácie počas vyjednávania: zásady riešenia konfliktov, ako predchádzať konfliktom, dvojstupňová metóda riešenia konfliktu.

Správne rokovať o cene: zóna dohody a pravidla pri vyjednávaní, analýza cenového rozhovoru, informácie 2+1+1.

135,00 € 144,00 €