Koučing, mentoring, spätná väzba - nástroje rozvoja

ZĽAVA

Cieľ kurzu:: Rozvíjať zručnosti a schopnosti interného kouča a mentora, identifikovať slabiny mentora a koča, zabezpečiť jeho rozvoj, naučiť využívať metódy koučovania a mentoringu.a zabezpečiť jeho rozvoj, naučiť sa využívať metódy vedenia porady v praxi.

OBSAH:

A. Piliere koučovania: koučovanie a jeho miesto v riadení výkonu a rozvoja podriadených, rizika koučovacieho prístupu v riadení, situácie vhodné na koučovanie podriadeného, kľúčové kroky koučovania podriadeného, vnútorná motivácia a angažovanosť.

B. Otázky v koučovaní : zatvorené versus otvorené otázky, otvorené a otvorenejšie otázky, silné otázky pri koučovaní.

C. Aktívne počúvanie : komunikačný vzorec, backtracking v koučovaní, zrkadlenie a neverbálna komunikácia pri koučovaní, práca s hlasom, zručnosti aktívneho počúvania.

D. Koučovacie nástroje manažéra : škálovanie, plánovací kruh, SMART, akčné kroky.

E. Koučovací rozhovor s podriadeným : štruktúra a kroky koučovacieho rozhovoru, GROW metóda, preberanie zodpovednosti za cieľ.

135,00 € 144,00 €