Názov programu

Miesto/

Rozsah

Termín

Cena

bez DPH

Cena

s DPH

Verejný prejav, Prezentácia

Košice/

1 deň

05.09.2019

Podľa záujmu


120

144

 

 

 

 

 

ON-LINE PRIHLÁŠKA

 

           * Zľavnená cena platí pri splnení minimálne jednej z týchto podmienok:    

             a/  ide o druhého a ďalšieho účastníka kurzu

             b/ účastník sa záväzne prihlásil a zaplatil 30 dni pred začiatkom kurzu

             PRIHLÁŠKA JE AJ V SEKCII : " ON-LINE PRIHLÁŠKA" ,  ALEBO V KATALÓGU KURZOV.

Kľúčové slová: prezentácia, typy prezentácií, štruktúra prezentácie, zlozvyky pri prezentácií, osobné vystupovanie, typológia, publikum, konflikty počas prezentácie, NLP, zvládanie stresu, trém