Názov programu

Miesto/

Rozsah

Termín

Cena

bez DPH

Cena

s DPH

Verejný prejav, Prezentácia

Košice/

1 deň

viď ÚVOD

Podľa záujmu


130

156

 

 

 

 

 

ON-LINE PRIHLÁŠKA

 * Zľavnená cena platí pri splnení minimálne jednej z týchto podmienok:    

 a/  ide o druhého a ďalšieho účastníka kurzu

 b/ účastník sa  prihlásil a zaplatil 30 dni pred začiatkom kurzu

             PRIHLÁŠKA JE AJ V SEKCII : " ON-LINE PRIHLÁŠKA"

Kľúčové slová: prezentácia, typy prezentácií, štruktúra prezentácie, zlozvyky pri prezentácií, osobné vystupovanie, typológia, publikum, konflikty počas prezentácie, NLP, zvládanie stresu, trém