Project management - ako úspešne riadiť projekty v praxi

Cieľ kurzu:: naučiť sa pripraviť a úspešne realizovať projekt, vedieť riadiť projektový tím a jednotlivých členov tímu, nacvičiť si na reálnych projektoch získane vedomosti.

Cieľová skupina: projektoví manažéri, členovia projektových tímov, manažéri nákupu, logistiky, obchodu.

Project management
Project management

A. Prečo projekty zlyhávajú -Time, Cost, Scope: dôvody zlyhávania, aktivity v projekte a potenciálne chyby

B. Cyklus - I. Inicializácia, II. Plánovanie, III. Realizácia, IV. Uzatvorenie: I. stanovenie cieľa, Business case, definícia požiadaviek, zmluvy, II. plánovanie aktivít, priradenie zdrojov, identifikácia rizík, harmonogram, III. špecifikácia, vývoj, dizajn riešenia, kontrola, rizika, problémy, IV. odovzdávanie výstupov, akceptácia, vyhodnotenie projektu

C. Úloha projektového manažéra a členov projektového tímu: vlastnosti a schopnosti projektového manažéra, typológia členov tímu, ako využiť typológiu v praxi

D. Ako vybudovať projektový tím, komunikácia v tíme: projektový tím - veľkosť, schopnosti, cieľ a prístup, zásady tvorby tímu, formovanie tímu - Tuckmanov model, prekážky výkonnosti tímu, komunikácia v tíme - informatívne porady, riešiteľské porady, prenos info, riešenie konfliktov v tíme

E. Riadenie zmien v projekte: plán riadenia zmien, proces riadenia zmien, ako udržať atmosféru v tíme počas zmien

F. Tvorba reálnych projektov na tréningu a ich prezentácia


ON LINE kurz: PROJECT MANAGEMENT (One-to-One)

CENA: 115-eur bez DPH/ os./

TRVANIE KURZU: 2 x 1,5 hodiny +  Follow up ( konzultácie zadarmo do 30 dní od realizácie kurzu v prípade záujmu))

TERMÍN: Uveďte v Rezervácií účasti, podľa dohody

APLIKÁCIE: MS TEAMS


KLASICKÝ KURZ- Osobná účasť ( 1. deň ) : PROJECT MANAGEMENT

Cena: 105.-eur bez DPH/os/

TERMÍN: podľa záujmu


KLASICKÝ KURZ (osobná účasť):

V prípade záujmu firmy, alebo uzatvorenej skupiny je možnosť klasického kurzu, pri dodržaní bezpečnostných zásad ( hygiena, rúška, obmedzený počet účastníkov v závislosti od veľkosti zasadačky, individuálne občerstvenie- jednorazové pomôcky...).

V prípade dvojdňového klasického kurzu sa využíva viac individuálnych a tímových úloh, testov, interaktívity, vrátane prezentácie pripraveného projektu.