Názov programu

Miesto/

Rozsah

Termín

Cena

bez DPH

Cena

s DPH

Rozvoj zamestnancov a kompetenčný model

Košice/

1 deň

viď ÚVOD

/ podľa

záujmu

 

120

 

144

 

 

 

 

 

  ON-LINE PRIHLÁŠKA

 

           * Zľavnená cena platí pri splnení minimálne jednej z týchto podmienok:    

             a/  ide o druhého a ďalšieho účastníka kurzu

             b/ účastník sa záväzne prihlásil a zaplatil 30 dni pred začiatkom kurzu

 

             PRIHLÁŠKA JE AJ V SEKCII : " ON-LINE PRIHLÁŠKA" ,  ALEBO V KATALÓGU KURZOV.

Kľúčové slová: rozvoj zamestnancov, kompetencie, kompetenčný model, rozvoové potreby zamestnancov, kľúčové kompetencie, ciele, metodika, kariérny plán, talent manažment, rozvoj talentov, nástupníctvo, štýl účenia