V SÚČASNOM OBDOBÍ NEOTVÁRAME

Sebarozvoj, Pragmatika

Cieľ kurzu: naučiť účastníkov ako nastaviť sebarozvoj, zvládnuť techniky na tvorbu svojho šťastného života, správne nastavenie osobnej vízie a motivácie

Cieľová skupina: strední a vrcholoví manažéri, majitelia firiem, konatelia, všetci, ktorí chcú byť šťastnejší a motivovanejší vo svojom živote

Sebarozvoj , pragmatika
Sebarozvoj , pragmatika
 • Sebarozvoj - pojem a prínosy
 • Víťazné postoje a myslenie prvej ligy
 • Trojnožka životnej stability, šesťsten a ďalšie špeciálne modely
 • Osobná vízia - najkrajšia omša na svete
 • Hodnotová abeceda a Paradoxné prikázania Dr. Keitha
 • FLOW - know-how
 • Sebaenergetizácia z AYURVÉDY
 • Motivačné videá a príklady
 • Najväčšie životné lekcie podľa Vás (skupinová "terapia")
 • Psychologické aikido
 • Etikoterapia a šťastie
 • Spokojný život - živé vzory a neživé vzorce
 • Zdroje a pomocníci sebarozvoja

KLASICKÝ KURZ ( 1. deň ) : SEBAROZVOJ, PRAGMATIKA

Cena: 89.-eur bez DPH/os

TERMÍN: podľa záujmu

KURZ SA REALIZUJE (osobná účasť) :

V prípade záujmu firmy, alebo uzatvorenej skupiny formou klasického kurzu, pri dodržaní bezpečnostných zásad ( hygiena, rúška, obmedzený počet účastníkov v závislosti od veľkosti zasadačky, individuálne občerstvenie- jednorazové pomôcky...)