Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice

Školiaca miestnosť v Košiciach


Miesto: Obchodná akadémia Polárna 1, 040 12 Košice- Nad Jazerom, Prízemie vľavo ,

Parkovanie: Dostatok miesta v okolí Obchodnej akadémie ( zdarma)

Občerstvenie: Káva (čaj), pochutiny, voda

Strava (obed): Donáška, OC Idea ( pri TESCO), Pizzeria, školská jedáleň

Podklady od účastníka:  Ak je to možne, prosím pripraviť si reálne situácie z vašej praxe, ktoré budú slúžiť ako modelové situácie. Cieľom je priblížiť obsah tréningu potrebám vašej praxe .

Materiál pre účastníka: pracovný manuál, perá, čistý písací blok, testy