Stres a konflikt manažment - cesta k úspechu

Cieľ kurzu: riešiť komplikované situácie, zvládať konflikty bez negatívnych následkov, vedieť odstrániť, alebo zvládnuť stresové situácie.

Cieľová skupina: manažment a riadiaci pracovníci, Tímlidri a vedúci skupín, obchodníci, politici.

Stres a konflikt
Stres a konflikt

OBSAH:

Ako vybudovať pozitívne myslenie: 2 %, pravidla a chaos, otázka " Prečo" , čo viem resp. neviem ovplyvniť...

Kde vznikajú konflikty a aké sú zdroje vzniku: organizačný kontext- absencia procesov a pravidiel, absencia cieľov, prenos vzorcov správania.

Ako vyriešiť konflikt: analýza problému, analýza stanovísk strán v konflikte, analýza záujmov, možnosti riešení konfliktu, rozhodnutie sa pre niektoré z riešení, realizácia riešenia, kontrola realizácie.

Príčiny a symptómy stresu: identifikácia stresorov na pracovisku, symptómy stresu v rovine emočnej, telesnej, myšlienkovej a v rovine správania, identifikácia všeobecných a individuálnych prejavov, prežívanie stresových situácií.

Základne techniky a stratégie na zvládanie stresu: predchádzanie stresovým situáciám, odbúravanie a zvládanie stresu, relaxačné techniky, cvičenia na reguláciu myšlienkových pochodov.

Relaxačné techniky - praktické ukážky


ON LINE kurz: STRES A KONFLIKT

CENA: 120.-eur bez DPH/ os./ 3 hod.

TERMÍN: podľa dohody


ON-LINE PRIPOJENIE:

Pomocou platformy Zoom. Každý účastník dostane pred kurzom prihlasovací link a krátky návod na prihlásenie.

Pre účasť na kurze je potrebné stabilné internetové pripojenie a počítač s kamerou, mikrofónom a reproduktorom (napr. laptop).

Inštrukcie na inštaláciu ZOOM :


KLASICKÝ KURZ ( 1. deň ) : STRES A KONFLIKT

Cena: 105.-eur bez DPH/os/

TERMÍN: podľa záujmu


KLASICKÝ KURZ (osobná účasť):

V prípade záujmu firmy, alebo uzatvorenej skupiny je možnosť klasického kurzu, pri dodržaní bezpečnostných zásad ( hygiena, rúška, obmedzený počet účastníkov v závislosti od veľkosti zasadačky, individuálne občerstvenie- jednorazové pomôcky...).

V prípade dvojdňového klasického kurzu sa využíva viac individuálnych a tímových úloh, testov, interaktívity, vrátane prezentácie pripraveného projektu.