Názov programu

Miesto/

Rozsah

Termín

Cena

bez DPH

Cena

s DPH

Teamleader  – manažérske zručnosti lídrov a manažérov

Košice/

1 deň

18.09.2019

/podľa záujmu

 

120

 

144

 

 

 

 

 

  ON-LINE PRIHLÁŠKA

 

           * Zľavnená cena platí pri splnení minimálne jednej z týchto podmienok:    

             a/  ide o druhého a ďalšieho účastníka kurzu

             b/ účastník sa záväzne prihlásil a zaplatil 30 dni pred začiatkom kurzu

             PRIHLÁŠKA JE V SEKCII : " ON-LINE PRIHLÁŠKA" ,  ALEBO V KATALÓGU KURZOV.

Kľúčové slová: kurz, tím, komunikácia, teamleader, tímlíder, riadenie, delegovanie, typológia, konflikt v tíme, spätná väzba, rozhodovať, metódy rozhodovania, hodnotenie, motivácia,delegovanie,           štýl vedenia