Teamleader- manažérske zručnosti lídrov

Cieľ kurzu:: Rozvíjať zručnosti a schopnosti tímlidrov, naučiť ako sa vyvarovať chybám a nedostatkom pri riadení tímov, správne riadiť procesy v tíme

Cieľová skupina: Strední a vrcholoví manažéri, vedúci tímov , majitelia spoločnosti

Teamleader
Teamleader

A. Ako vybudovať tím: vytváranie a výber tímu, princípy tímovej práce a umenie pracovať v tíme, jednotlivé úlohy v tíme a zavádzanie tímovej práce

B. Správnou komunikáciou viesť podriadených: najčastejšie chyby v komunikácií, komunikácia s vyššími a nižšími úrovňami riadenia.

C. Zvládať riadenie a delegovanie: aký mám štýl vedenia, zadávanie úloh podriadeným, delegovanie, chyby pri delegovaní, ako povedať " nie", vedenie porady.

D. Prečítať typológiu podriadeného a správne motivovať: význam motivácie podriadených, metódy a nástroje motivácie hodnotenia, typológia podriadených, techniky zvládania rôznych typov osobnosti

E. Vyriešiť konfliktné situácie v tíme: predchádzanie konfliktom, príznaky konfliktu, riešenie konfliktných situácií - 2 stupňová metóda

F. Hodnotiť a dávať spätnú väzbu: hodnotenie podriadeného - metodika, postup, dávanie spätnej väzby - metódy STAR, STAR-AR, HAMBURGER

G. Vedieť rozhodovať: ako správne rozhodovať, metódy rozhodovania -ABCD, 4 otázky, Brainstorming, Brainwriting ...


ONE-ON-ONE  kurz: TEAMLEADER  (lektor+účastník)

CENA: 120.-eur bez DPH/ os./Trvanie kurzu: 4 hodiny +Follow up ( konzultácie zadarmo do 30 dní od realizácie kurzu)

TERMÍN: Prosím uveďte v Rezervácií účasti

APLIKÁCIE: MS TEAMS, ZOOME-LEARNING kurz: TEAMLEADER  (viacerí účastníci)

CENA: 85-eur bez DPH/ os./Trvanie kurzu: 3 hodiny +Follow up ( konzultácie zadarmo do 30 dní od realizácie kurzu)

TERMÍN: Prosím uveďte v prihláške
ON-LINE PRIPOJENIE:

Pomocou platformy Zoom. Každý účastník dostane pred kurzom prihlasovací link a krátky návod na prihlásenie.

Pre účasť na kurze je potrebné stabilné internetové pripojenie a počítač s kamerou, mikrofónom a reproduktorom (napr. laptop).

Inštrukcie na inštaláciu ZOOM :


KLASICKÝ (prezenčný) KURZ  ( 1. deň ) : TEAMLEADER

OSOBNÁ ÚČASŤ, MIESTO: Polárna 1 , Košice

Cena: 105,00.-eur bez DPH/os

TERMÍN: podľa záujmu


KLASICKÝ KURZ (osobná účasť) :

V prípade záujmu firmy, alebo uzatvorenej skupiny je možnosť klasického kurzu, pri dodržaní bezpečnostných zásad ( hygiena, rúška, obmedzený počet účastníkov v závislosti od veľkosti zasadačky, individuálne občerstvenie- jednorazové pomôcky...).

V prípade dvojdňového klasického kurzu sa využíva viac individuálnych a tímových úloh, testov, interaktívity, vrátane prezentácie pripraveného projektu.