Názov programu

Miesto/

Rozsah

Termín

Cena

bez DPH

Cena

s DPH

Teamleader  – manažérske zručnosti

Košice/

1 deň

viď ÚVOD

 podľa záujmu

 

120

 

144

 

 

 

 

 

  ON-LINE PRIHLÁŠKA

 

           * Zľavnená cena platí pri splnení minimálne jednej z týchto podmienok:    

             a/  ide o druhého a ďalšieho účastníka kurzu

             b/ účastník sa záväzne prihlásil a zaplatil 30 dni

pred začiatkom kurzu

             PRIHLÁŠKA JE V SEKCII : " ON-LINE PRIHLÁŠKA" ,  ALEBO V KATALÓGU KURZOV.

Kľúčové slová: kurz, tím, komunikácia, teamleader, tímlíder, riadenie, delegovanie, typológia, konflikt v tíme, spätná väzba, rozhodovať, metódy rozhodovania, hodnotenie, motivácia,delegovanie, štýl vedenia

 

       1.Ako vybudovať tím

 • vytváranie a výber tímu
 • princípy tímovej práce a umenie pracovať v tíme
 • jednotlivé role v tíme a zavádzanie tímovej práce
 1. Správnou komunikáciou viesť podriadených
 • najčastejšie chyby v komunikácií
 • komunikácia s vyššími a nižšími úrovňami riadenia
 1. Zvládať riadenie a delegovanie
 • aký mám štýl vedenia
 • zadávanie úloh podriadeným
 • delegovanie, chyby pri delegovaní
 • ako povedať „ nie“
 1. Prečítať typológiu podriadeného a správne motivovať
 • význam motivácie podriadených
 • metódy a nástroje motivácie hodnotenia
 • typológia podriadených, techniky zvládania rôznych typov osobnosti
 1. Vyriešiť konfliktné situácie v tíme
 • predchádzanie konfliktom, príznaky konfliktu
 • riešenie konfliktných situácií – 2 stupňová metóda
 1. Hodnotiť a dávať spätnú väzbu
 • hodnotenie podriadeného – metodika, postup
 • dávanie spätnej väzby – metódy STAR, STAR-AR, HAMBURGER
 1. Vedieť rozhodovať
 • ako správne rozhodovať
 • metódy rozhodovania –ABCD, 4 otázky, Brainstorming, Brainwriting ...

Metodika

Výklad, riešenie individuálnych a tímových úloh, práca v skupinách, riešenie modelových situácií z riadiacej praxe, precvičenie spätnej väzby, metód rozhodovania, testy na zručnosti a schopnosti účast-níkov, prípadové štúdieýklad, riešenie individuálnych a tímových úloh, práca v skupinách, riešenie modelových situácií z riadiacej praxe, precvičenie spätnej väzby, metód rozhodovania, testy na zručnosti a schopnosti účastníkov, prípadové štúdie

 

Cieľová skupina

 1. Manažéri
 2. Bezpečnostní technici
 3. Špecialisti na PO a BOZP
 4. Tímlidri, majstri, riadiaci pracovníci

Cieľ kurzu

 1. Rozvíjať zručnosti a schopnosti tímlídra pri vedení tímu
 2. Zabezpečiť plnenie cieľov firmy cez rozvoj tímlídra
 3. Identifikovať slabiny tímlídra a odstrániť ich