Time management- ako uspieť aj keď mám veľa práce

Cieľ kurzu:: odhaliť prejavy nesprávneho riadenia času a odstrániť ich, naučiť sa zvládať "zlodejov času", získať čas a nadobudnúť životnú rovnováhu.

Cieľová skupina: manažéri a lídri, zamestnanci, všetci čo chcú " zlepšiť " využívanie svojho času

Time management
Time management

OBSAH:

Prejavy nesprávneho riadenia času: povaha času, stupeň využitia času, príčiny straty pracovného času.

Typológia "time manažéra": zodpovedný, dominantný, iniciatívny, rovnomerný typ.

Využitie času a výkonové krivky: ranná a večerná typológia, koncentrácia, vplyvy rušenia.

Kde strácame čas a ako zvládať zlodejov času: časový snímok dňa, prerušenia ( vedomé, podvedomé - akustické, vizuálne, klimatické, zlodeji času - test, opatrenia.

Stanovovanie cieľov- krátkodobých, dlhodobých: SMART , KARAT.

Techniky na určovanie priorít: EISENHOWER, PARET, ŠACHOVNÍCA, denné plánovanie - metóda ABC.

Ako odstrániť stres a získať životnú rovnováhu: BURN OUT - ako zvládnuť vyhorenie, rovnováha
životných sfér, metódy na zvládanie stresu, pozitivizmus v živote.

ON LINE kurz: TIME MANAGEMENT

CENA: 120.-eur bez DPH/ os./ 3.- hod.

TERMÍN: podľa dohody


ON-LINE PRIPOJENIE:

Pomocou platformy Zoom. Každý účastník dostane pred kurzom prihlasovací link a krátky návod na prihlásenie.

Pre účasť na kurze je potrebné stabilné internetové pripojenie a počítač s kamerou, mikrofónom a reproduktorom (napr. laptop).

Inštrukcie na inštaláciu ZOOM :


KLASICKÝ KURZ ( 1. deň ) : TIME MANAGEMENT

Cena: 105.-eur bez DPH/os/

TERMÍN: podľa záujmu


KLASICKÝ KURZ (osobná účasť):

V prípade záujmu firmy, alebo uzatvorenej skupiny je možnosť klasického kurzu, pri dodržaní bezpečnostných zásad ( hygiena, rúška, obmedzený počet účastníkov v závislosti od veľkosti zasadačky, individuálne občerstvenie- jednorazové pomôcky...).

V prípade dvojdňového klasického kurzu sa využíva viac individuálnych a tímových úloh, testov, interaktívity, vrátane prezentácie pripraveného projektu.