Verejné obstarávanie, Cenové ponuky


CENOVÁ PONUKA - KANCELÁRSKE POTREBY

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky za účelom vykonanie prieskumu trhu a výberu dodávateľa

Výzva na predloženie ponuky pri zadávaní zákazky s postupom podľa § 8 ods. 1 č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Lumatel s.r.o., Za Mostom 1688/1B, 040 18 Košice- Krásna, ktorá je verejným obstarávateľom (ďalej "verejný obstarávateľ"), Vám touto cestou v súlade s § 8 ods. 1 č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zasiela výzvu na predloženie cenovej ponuky, ktorej predmetom je uvedený v ods. 2 tejto výzvy. Verejný obstarávateľ použije výsledky z tohto prieskumu trhu aj na výber dodávateľa predmetu tejto zákazky.

Predmet obstarávania:

Predmetom obstarávania je USB kľúč, tlač a kancelárske potreby pre projekt s názvom "Vzdelávaním k vyššej efektívnosti poľnohospodárskeho podniku"

                                        Podrobnosti si prosím vyžiadajte od našej spoločnosti:

CENOVÁ PONUKA - PREPRAVNÉ SLUŽBY

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky za účelom vykonanie prieskumu trhu a výberu dodávateľa

Výzva na predloženie ponuky pri zadávaní zákazky s postupom podľa § 8 ods. 1 č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Lumatel s.r.o., Za Mostom 1688/1B, 040 18 Košice- Krásna, ktorá je verejným obstarávateľom (ďalej "verejný obstarávateľ"), Vám touto cestou v súlade s § 8 ods. 1 č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zasiela výzvu na predloženie cenovej ponuky, ktorej predmetom je uvedený v ods. 2 tejto výzvy. Verejný obstarávateľ použije výsledky z tohto prieskumu trhu aj na výber dodávateľa predmetu tejto zákazky.

Predmet obstarávania:

Predmetom obstarávania je autobusová preprava účastníkov a lektorov pre projekt s názvom "Vzdelávaním k vyššej efektívnosti poľnohospodárskeho podniku"

                                                       Podrobnosti si prosím vyžiadajte od našej spoločnosti:

                                                   CENOVÁ PONUKA - STRAVOVANIE, OBČERSTVENIE
Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky za účelom vykonanie prieskumu trhu a výberu dodávateľa

Výzva na predloženie ponuky pri zadávaní zákazky s postupom podľa § 8 ods. 1 č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Lumatel s.r.o., Za Mostom 1688/1B, 040 18 Košice- Krásna, ktorá je verejným obstarávateľom (ďalej "verejný obstarávateľ"), Vám touto cestou v súlade s § 8 ods. 1 č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zasiela výzvu na predloženie cenovej ponuky, ktorej predmetom je uvedený v ods. 2 tejto výzvy. Verejný obstarávateľ použije výsledky z tohto prieskumu trhu aj na výber dodávateľa predmetu tejto zákazky.

Predmet obstarávania:

Predmetom obstarávania je stravovanie, občerstvenie a prenájom priestorov pre projekt s názvom "Vzdelávaním k vyššej efektívnosti poľnohospodárskeho podniku"

                                                             Podrobnosti si prosím vyžiadajte od našej spoločnosti: