Charizmatický verejný prejav, Prezentácia

Cieľ kurzu: Naučiť účastníka zásady verejnej prezentácie. Odblokovať stres a zvládať konfliktné situácie pri prezentácií. Odstrániť zlozvyky pri verejnom prejave a pri prezentácií.

Cieľová skupina: Manažéri a lídri. Školitelia. Ľudia v predaji. Politici.

Verejný prejav, Prezentácia
Verejný prejav, Prezentácia

OBSAH:

Typy verejných prejavov a ich základná štruktúra: "bomba" , úvod, jadro, záver, informatívna, presviedčacia prezentácia.

Najčastejšie zlozvyky pri prezentácii a ako sa ich vyvarovať: výklad, tipy a triky pre účastníkov, pomôcky - spôsoby ako skryť nervozitu, resp. odpútať pozornosť, čo urobiť ak sa prezentácia uberá nesprávnym smerom.

Osobné vystupovanie pri prezentácií: využívanie verbálnej, neverbálnej a vokálnej komunikácie, NLP - presvedčovacie vzorce, tipy pre optimalizáciu osobného prejavu, práca s časom , nácvik " 5 minútovej prezentácie", " DUOSTRUKTURA", osobná analýza každého účastníka na základe videozáznamu.

Typológia účastníkov a práca s publikom: rozoznávanie záujmu publika podľa neverbálnych prejavov, techniky na vyvolanie záujmu - ako zapájať publikum, zodpovedanie otázok publika, práca s testami na typológiu ľudí, nácvik reakcií na otázky,

Ako vyriešiť konfliktné situácie počas prezentácie a zvládať stres: metódy riešenia konfliktných
situácií, stratégie zvládania trémy, relaxačné cvičenia, zvládanie negatívnych prejavov v publiku.
rozbor a čítanie neverbálnych prejavov v kritických situáciách.

ONE-TO-ONE kurz: VEREJNÝ PREJAV, PREZENTÁCIA

CENA: 120,00.-eur bez DPH/ os./ Trvanie kurzu: 3 hodiny +Follow up ( konzultácie zadarmo do 30 dní od realizácie kurzu)

TERMÍN: Prosím vyplňte v Rezervácií účasti

APLIKÁCIE: MS TEAMS, ZOOM


E-LEARNING kurz: VEREJNÝ PREJAV, PREZENTÁCIA

CENA: 105,00.-eur bez DPH/ os./ 2+0,5 hod. ( max 5 osôb)

TERMÍN: Prosím vyplňte v Rezervácií účastiON-LINE PRIPOJENIE:

Pomocou platformy Zoom. Každý účastník dostane pred kurzom prihlasovací link a krátky návod na prihlásenie.

Pre účasť na kurze je potrebné stabilné internetové pripojenie a počítač s kamerou, mikrofónom a reproduktorom (napr. laptop).

Inštrukcie na inštaláciu ZOOM :


KLASICKÝ KURZ ( 1. deň ) : VEREJNÝ PREJAV, PREZENTÁCIA

OSOBNÁ ÚČASŤ, MIESTO: Polárna 1 , Košice

Cena: 105,00-eur bez DPH/os

TERMÍN: podľa záujmu


KLASICKÝ KURZ (osobná účasť):

V prípade záujmu firmy, alebo uzatvorenej skupiny je možnosť klasického kurzu, pri dodržaní bezpečnostných zásad ( hygiena, rúška, obmedzený počet účastníkov v závislosti od veľkosti zasadačky, individuálne občerstvenie- jednorazové pomôcky...).

V prípade dvojdňového klasického kurzu sa využíva viac individuálnych a tímových úloh, testov, interaktívity, vrátane prezentácie pripraveného projektu.