Efektívne vyjednávacie zručnosti pre obchod a nákup

Cieľ kurzu: rozvíjať zručnosti nákupcov a obchodníkov pri vyjednávaní, naučiť ako znížiť náklady a zvýšiť zisk firmy, identifikovať potrebne zmeny v nákupe a obchodovaní

Cieľová skupina: Strední a vrcholoví manažéri, Obchodníci, Nákupcovia

Negotiation skills
Negotiation skills

Ako zlepšiť prípravu na vyjednávanie: získavanie informácií a segmentácia zákazníkov, príprava pred vyjednávaním a ako získať pozitívny prístup, stanovovanie cieľov (BATNA, metóda O-P-M), stratégia vyjednávania ( WIN-WIN, WIN-LOST, LOST-LOST), príprava argumentov, otázok a zvládanie námietok, protokol, taktika, príprava podmienok na vyjednávanie.

Správnou komunikáciou získať výhody: dešifrovanie signálov počas vyjednávania, verbálna, vokálna a neverbálna komunikácia, aktívne počúvanie, pozícia vs. záujem, "4 uši", NLP - presvedčovacie vzorce.

Zvládať taktiky a manipulácie pri vyjednávaní: výber taktík vo vyjednávaní, manipulatívne techniky ( popis, výhody, nevýhody, použitie ).

Prečítať typológiu protihráča a využiť ju vo svoj prospech: problémové typy ( prejavy , príklady ich vyjadrení, ako zvládať prejavy), pozičný, kompromisný, principiálny, ústupový, indiferentný vyjednávač.

Vyriešiť konfliktné situácie počas vyjednávania: zásady riešenia konfliktov, ako predchádzať konfliktom, dvojstupňová metóda riešenia konfliktu.

Správne rokovať o cene: zóna dohody a pravidla pri vyjednávaní, analýza cenového rozhovoru, informácie 2+1+1.


ONE-ON-ONE kurz: VYJEDNÁVANIE (lektor+1 účastník)

CENA: 120,00.-eur bez DPH/ os./ Trvanie kurzu: 3 hodiny +Follow up ( konzultácie zadarmo do 30 dní od realizácie kurzu)

TERMÍN:Prosím vyplňte v Rezervácií účasti

APLIKÁCIE: MS TEAMS


E-LEARNING kurz: VYJEDNÁVANIE (max. 5 osôb)

CENA: 105,00-eur bez DPH/ os./ Trvanie kurzu: 4 hodiny +Follow up ( konzultácie zadarmo do 30 dní od realizácie kurzu)

TERMÍN:Prosím vyplňte v Rezervácií účasti
ON-LINE PRIPOJENIE:

Pomocou platformy Zoom. Každý účastník dostane pred kurzom prihlasovací link a krátky návod na prihlásenie.

Pre účasť na kurze je potrebné stabilné internetové pripojenie a počítač s kamerou, mikrofónom a reproduktorom (napr. laptop).

Inštrukcie na inštaláciu ZOOM :


KLASICKÝ KURZ- Osobná účasť ( 1. deň ) : VYJEDNÁVANIE

Cena: 105.,00-eur bez DPH/os

TERMÍN: podľa záujmu


KLASICKÝ KURZ ( osobná účasť):

V prípade záujmu firmy, alebo uzatvorenej skupiny je možnosť klasického kurzu, pri dodržaní bezpečnostných zásad ( hygiena, rúška, obmedzený počet účastníkov v závislosti od veľkosti zasadačky, individuálne občerstvenie- jednorazové pomôcky...).

V prípade dvojdňového klasického kurzu sa využíva viac individuálnych a tímových úloh, testov, interaktívity, vrátane prezentácie pripraveného projektu.