Efektívna komunikácia- záruka úspechu v živote

Cieľ kurzu: rozvíjať schopnosť komunikácie s v súkromnom a pracovnom živote, naučiť ako odhaľovať manipulatívne a agresívne taktiky , nevytvárať ( riešiť ) problémy a konflikty svojou komunikáciou.

Cieľová skupina: manažéri , zamestnanci, všetci čo sa chcú naučiť správne komunikovať.

OBSAH ( možnosť aplikácie obsahu na vzdelávacie potreby účastníkov):

A. Komunikačné kanály v osobnom a telefónnom kontakte: rozdiely v osobnej a telefónnej komunikácií, základy verbálnej, vokálnej, neverbálnej komunikácie, ako odstrániť chyby v komunikácií (verbálna, neverbálna, vokálna), najväčšie prehrešky pri komunikácií s okolím.

B. Presvedčivá a asertívna komunikácia: asertívne techniky v komunikácií, dešifrovanie signálov počas komunikácie, aktívne počúvanie, pozícia vs. záujem, "4 uši", NLP - presvedčovacie vzorce v komunikácií.

C. Účinná argumentácia a reakcia na protiargumenty: vybrať správne argumenty, analýza argumentov, správne prezentovanie argumentov, zvládanie námietok a protiargumentov - metódy.

D. Prečítať typológiu protistrany a využiť ju vo svoj prospech: problémové typy ( prejavy , príklady ich vyjadrení, ako zvládať prejavy), typ agresívny, plačka, ťarbavý, mudrlant, negatívny, pasívny, sťažovateľ.

E. Vyriešiť konfliktné situácie počas komunikácie: zásady riešenia konfliktov v komunikácií, ako predchádzať konfliktom, dvojstupňová metóda riešenia konfliktu.

F. Reakcie na neférovú komunikáciu: ako odrážať neférové útoky zo strany protistrany.

G. Emócie, empatia v komunikácií

FORMY KURZU:

ONE-ON-ONE : (lektor+účastník), Trvanie kurzu: 3 hodiny +Follow up ( konzultácie zadarmo do 30 dní od realizácie kurzu), Termín: Prosím uveďte v Rezervácií účasti Aplikácia: MS TEAMS

PREZENČNE: (osobná účasť), Trvanie kurzu: 1- 2 dni (podľa dohody). V prípade dvojdňového prezenčného kurzu sa využíva viac individuálnych a tímových úloh, testov a interaktívity.