Profesionálna komunikácia- záruka úspechu v živote

Cieľ kurzu: rozvíjať schopnosť komunikácie s v súkromnom a pracovnom živote, naučiť ako odhaľovať manipulatívne a agresívne taktiky , nevytvárať ( riešiť ) problémy a konflikty svojou komunikáciou

Cieľová skupina: manažéri , zamestnanci, všetci čo sa chcú naučiť správne komunikovať

Komunikácia
Komunikácia

A. Komunikačné kanály v osobnom a telefónnom kontakte: rozdiely v osobnej a telefónnej komunikácií, základy verbálnej, vokálnej, neverbálnej komunikácie, ako odstrániť chyby v komunikácií (verbálna, neverbálna, vokálna), najväčšie prehrešky pri komunikácií s okolím.

B. Presvedčivá a asertívna komunikácia: asertívne techniky v komunikácií, dešifrovanie signálov počas komunikácie, aktívne počúvanie, pozícia vs. záujem, "4 uši", NLP - presvedčovacie vzorce v komunikácií.

C. Účinná argumentácia a reakcia na protiargumenty: vybrať správne argumenty, analýza argumentov, správne prezentovanie argumentov, zvládanie námietok a protiargumentov - metódy.

D. Prečítať typológiu protistrany a využiť ju vo svoj prospech: problémové typy ( prejavy , príklady ich vyjadrení, ako zvládať prejavy), typ agresívny, plačka, ťarbavý, mudrlant, negatívny, pasívny, sťažovateľ.

E. Vyriešiť konfliktné situácie počas komunikácie: zásady riešenia konfliktov v komunikácií, ako predchádzať konfliktom, dvojstupňová metóda riešenia konfliktu.

F. Reakcie na neférovú komunikáciu: ako odrážať neférové útoky zo strany protistrany.

G. Emócie, empatia v komunikácií


ON LINE kurz: PROFESIONÁLNA KOMUNIKÁCIA (One-to-One)

CENA: 120,00. -eur bez DPH/ os./ Trvanie kurzu: 3 hodiny +Follow up ( konzultácie zadarmo do 30 dní od realizácie kurzu)

TERMÍN: uveďte v Rezervácií účasti

APLIKÁCIE: MS TEAMS, ZOOM


ON-LINE PRIPOJENIE:

Pomocou platformy Zoom. Každý účastník dostane pred kurzom prihlasovací link a krátky návod na prihlásenie.

Pre účasť na kurze je potrebné stabilné internetové pripojenie a počítač s kamerou, mikrofónom a reproduktorom (napr. laptop).

Inštrukcie na inštaláciu ZOOM :


KLASICKÝ KURZ ( 1. deň ) : PROFESIONÁLNA KOMUNIKÁCIA

OSOBNÁ ÚČASŤ, MIESTO: Polárna 1 , Košice

Cena: 105,00.-eur bez DPH/os/

TERMÍN: podľa záujmu

KLASICKÝ KURZ (osobná účasť):

V prípade záujmu firmy, alebo uzatvorenej skupiny je možnosť klasického kurzu, pri dodržaní bezpečnostných zásad ( hygiena, rúška, obmedzený počet účastníkov v závislosti od veľkosti zasadačky, individuálne občerstvenie- jednorazové pomôcky...).

V prípade dvojdňového klasického kurzu sa využíva viac individuálnych a tímových úloh, testov, interaktívity, vrátane prezentácie pripraveného projektu.