Zdenko Knižka: " Zažil som zaujímavú situáciu. Na jednom otvorenom kurze (vyjednávanie) sa stretli obchodníci (dodávatelia) a nákupcovia. Vznikali zaujímavé, niekedy až humorné situácie. Keďže  nacvičujeme situácie ako má obchodník zvládnuť vyjednávanie s nákupcom, a s nákupcami sa učíme ako zvládať vyjednávanie s obchodníkmi, bol som rozpoltený:-). Musel som stále upozorňovať- táto manipulatívna metóda  zo strany obchodníka sa zvláda takto, túto techniku zvládania námietok pre nákup je možne zvládnuť týmto spôsobom. Neuveriteľne, aké podobne a zároveň rozdielne techniky a taktiky je možne naučiť obchodníkov a nákupcov."

"Nezáviďte prácu operátorom v call centrách, prípadne prácu v zákaznických centrách! Počas svojej kariéry som vypočul veľmi veľa "náročných hovorov" so zákazníkmi. Ako keby si viacerí frustrovaní ľudia liečili svoje nálady (nadávky, klamstvá, krik) a odovzdávali ich cez telefón operátorom , počas osobného stretnutia  pracovníkom zákazníckych centier. Z tohto dôvodu je potrebne naučiť sa profesionálne komunikovať a aspoň týmto spôsobom znížiť počet -náročných- zákazníkov.  A taktiež nezabúdať na psychohygienu, aby sa  konfliktná nálada neprenášala do okolia a rodinných vzťahov".