Názov programu

Miesto/

Rozsah

Termín

Cena

bez DPH

Cena

s DPH

Projektový manažment - 

Košice/

1 deň

viď ÚVOD

/podľa záujmu

 

120

 

144

 

 

 

 

 

  ON-LINE PRIHLÁŠKA

 

 * Zľavnená cena platí pri splnení minimálne jednej z týchto

   podmienok:    

   a/  ide o druhého a ďalšieho účastníka kurzu

   b/ účastník sa záväzne prihlásil a zaplatil 30 dni pred začiatkom  kurzu


             PRIHLÁŠKA JE AJ V SEKCII : " ON-LINE PRIHLÁŠKA"

Kľúčové slová: projekt, projektový manažment, projektový tím, komunikácia v tíme, projektový manažér, Tuckmanov model, výkonnosť zímu, konflikt v tíme, riadenie zmien, atmosféra v tíme,