Project management - ako úspešne riadiť projekty v praxi

Cieľ kurzu:: naučiť sa pripraviť a úspešne realizovať projekt, vedieť riadiť projektový tím a jednotlivých členov tímu, nacvičiť si na reálnych projektoch získane vedomosti.

Cieľová skupina: projektoví manažéri, členovia projektových tímov, manažéri nákupu, logistiky, obchodu.

A. Prečo projekty zlyhávajú -Time, Cost, Scope: dôvody zlyhávania, aktivity v projekte a potenciálne chyby

B. Cyklus - I. Inicializácia, II. Plánovanie, III. Realizácia, IV. Uzatvorenie: I. stanovenie cieľa, Business case, definícia požiadaviek, zmluvy, II. plánovanie aktivít, priradenie zdrojov, identifikácia rizík, harmonogram, III. špecifikácia, vývoj, dizajn riešenia, kontrola, rizika, problémy, IV. odovzdávanie výstupov, akceptácia, vyhodnotenie projektu

C. Úloha projektového manažéra a členov projektového tímu: vlastnosti a schopnosti projektového manažéra, typológia členov tímu, ako využiť typológiu v praxi

D. Ako vybudovať projektový tím, komunikácia v tíme: projektový tím - veľkosť, schopnosti, cieľ a prístup, zásady tvorby tímu, formovanie tímu - Tuckmanov model, prekážky výkonnosti tímu, komunikácia v tíme - informatívne porady, riešiteľské porady, prenos info, riešenie konfliktov v tíme

E. Riadenie zmien v projekte: plán riadenia zmien, proces riadenia zmien, ako udržať atmosféru v tíme počas zmien

F. Tvorba reálnych projektov na tréningu a ich prezentácia

FORMY KURZU:

ONE-ON-ONE : (lektor+účastník): Trvanie kurzu: 3 hodiny + Follow up ( konzultácie zadarmo do 30 dní od realizácie kurzu), Termín: Prosím uveďte v Rezervácií účasti. Aplikácia: MS TEAMS

PREZENČNE: (firemný kurz): Trvanie kurzu: 1- 2 dni (podľa dohody) + Follow up zadarmo. V prípade dvojdňového prezenčného kurzu sa využíva viac individuálnych a tímových úloh, testov a interaktívity.

PREZENČNE: (skupina): Trvanie kurzu: 3, 6 hodín (plus prestávky) + Follow up zadarmo. V prípade rozsahu kurzu 6 hodín sa využíva viac individuálnych a tímových úloh, testov a interaktívity.