Názov programu

Miesto/

Rozsah

Termín

Cena

bez DPH

Cena

s DPH

Projektový manažment - ako úspešne riadiť projekty

Košice/

1 deň

30.09. 2019

/podľa záujmu

 

120

 

144

 

 

 

 

 

  ON-LINE PRIHLÁŠKA

 

           * Zľavnená cena platí pri splnení minimálne jednej z týchto podmienok:    

             a/  ide o druhého a ďalšieho účastníka kurzu

             b/ účastník sa záväzne prihlásil a zaplatil 30 dni pred začiatkom kurzu

       

             PRIHLÁŠKA JE V SEKCII : " ON-LINE PRIHLÁŠKA" ,  ALEBO V KATALÓGU KURZOV.

Kľúčové slová: projekt, projektový manažment, projektový tím, komunikácia v tíme, projektový manažér, Tuckmanov model, výkonnosť zímu, konflikt v tíme, riadenie zmien, atmosféra v tíme,