Názov programu

Miesto/

Rozsah

Termín

Cena

bez DPH

Cena

s DPH

Manažment zmeny- ako naplánovať ,úspešne ukončiť zmenu

Košice/

1 deň

 

17.09.2019

/podľa záujmu

 

130

 

156

 

 

 

 


  ON-LINE PRIHLÁŠKA

 

           * Zľavnená cena platí pri splnení minimálne jednej z týchto podmienok:    

             a/  ide o druhého a ďalšieho účastníka kurzu

             b/ účastník sa záväzne prihlásil a zaplatil 30 dni pred začiatkom kurzu


             PRIHLÁŠKA JE V SEKCII : " ON-LINE PRIHLÁŠKA" ,  ALEBO V KATALÓGU KURZOV.

Kľúčové slová: manažment zmeny, zmena, etapy riadenia zmeny, Kotter, rola manžéra,, proces zmeny, zamestnanec, emócie pri zmenách, typológia, SWOT, Paret, SMART, chyba, interpersonálny štýl, postoje zamestnancov