Change management- ako naplánovať a úspešne ukončiť zmenu

Cieľ kurzu:: Rozvíjať zručnosti a schopnosti manažérov riadiť zmeny, naučiť ako sa vyvarovať chybám a nedostatkom pri zavádzaní zmien, správne od komunikovať zmeny vo firme.

Cieľová skupina: Strední a vrcholoví manažéri, členovia tímov riadiacich zmeny procesov, manažéri v logistike, v nákupe, skladom hospodárstve a obchode.

OBSAH ( možnosť aplikácie obsahu na vzdelávacie potreby účastníkov):

A. Čo je zmena, klasifikácia zmien, príčiny a význam zmeny: zmena strategická, celo-firemná, čiastková, definícia zmien, prečo zmeny zlyhávajú, čo zmenu vyvoláva

B. Etapy riadenia zmien: 6 - fázový model zmien, KOTTEROV model zmien

C. Čo podporuje zavedenie zmien: základné pravidla pri zmenách, plánovanie, komunikácia, realizácia

D. Rola manažéra v procese zmeny: kľúčové schopnosti manažéra pri zmene, rozdelenie zodpovednosti počas procesu zmeny

E. Pripravenosť zamestnancov na zmeny: postoje zamestnancov, oznamovanie zmeny,

F. Individuálne zvládanie zmien - práca s emóciami: metóda VISAR, nástroje na zvládanie zmien -spätná väzba, riešiteľské stretnutia, rozhovory 1:1G. Typológia zamestnancov v procese zmeny: testy na typológiu a nástroje na riadenie jednotlivých typov

H. Metódy používané na analýzu rizík: SWOT, Paretovo pravidlo, SMART, Diferenčná analýza

I. Práca s chybou počas zmeny: princípy práce s chybou, interpersonálny štýl

FORMY KURZU:

ONE-ON-ONE : (lektor+účastník): Trvanie kurzu: 3 hodiny + Follow up ( konzultácie zadarmo do 30 dní od realizácie kurzu), Termín: Prosím uveďte v Rezervácií účasti. Aplikácia: MS TEAMS

PREZENČNE: (firemný kurz): Trvanie kurzu: 1- 2 dni (podľa dohody) + Follow up zadarmo. V prípade dvojdňového prezenčného kurzu sa využíva viac individuálnych a tímových úloh, testov a interaktívity.

PREZENČNE: (skupina): Trvanie kurzu: 3, 6 hodín (plus prestávky) + Follow up zadarmo. V prípade rozsahu kurzu 6 hodín sa využíva viac individuálnych a tímových úloh, testov a interaktívity.