Umenie riadenia a rozvoja

Spoločnosť LUMATEL s.r.o. ponúka možnosť zlepšiť prácu riaditeľov spoločnosti, manažérov, tímlídrov, projektových manažérov a vedúcich pracovných skupín vzdelávaním formou ONE-ON-ONE (lektor + účastník). Ide o efektívny spôsob koučingu a mentorovania reálnych pracovných problémov s využitím viacerých oblasti manažmentu a riadenia.

CENA, ROZSAH A ČAS V ZMYSLE DOHODY, PODĽA POTREBY ÚČASTNÍKA.

Reálne situácie z praxe: Okrem tém určených lektorom, účastník v rámci kurzu definuje reálne situácie z pracovného života. Formou koučingu a mentoringu konzultuje s lektorom riešenia situácií, využívajúc metodiky, teoretické a praktické poznatky vhodné na optimálne zvládnutie situácií.

Situácia z praxe: Manažérka na kurze: "Dostávam nekvalitne spracované úlohy od niektorých kolegov, ktoré potom dorábam ja (v konečnom dôsledku mi to šetrí čas - radšej to dokončím sama, než sa neustále dohadovať)".

Čo si myslíte, akú chybu robí manažérka? Ako by ste riešili situáciu Vy?

Metodika kurzu: vedenie kurzu pomocou platformy MS Teams. Dĺžka jedného bloku kurzu sú 3 hodiny, vrátane jednej prestávky. Súčasťou kurzu je tvorba Individuálneho rozvojového plánu. V cene kurzu (do jedného mesiaca) je možnosť zadarmo konzultovať s lektorom aplikáciu získaných poznatkov v praxi.

Spôsob vedenia kurzu: konzultácia, koučing, mentoring, riešenie modelových situácií a prípadových situácií, testy a dotazníky. Prezentácia vybraných tém z manažmentu, riadenia a rozvoja zamestnancov, členov tímov a podriadených. Každý účastník dostane Manuál s predmetnými teoretickými informáciami .


FORMY KURZU:

ONE-ON-ONE : (lektor + účastník): Trvanie kurzu: podľa dohody + Follow up ( konzultácie zadarmo do 30 dní od realizácie kurzu), Termín a cena: dohodou. Aplikácia: MS TEAMS

PREZENČNE: (lektor + účastník): Trvanie kurzu: podľa dohody + Follow up zadarmo. Termín a cena: dohodou.