Zdenko Knižka: "V priebehu mojej pracovnej kariéry som pracoval aj na rôznych riadiacich úrovniach. Odkedy sa venujem vzdelávaniu dospelých, najmä manažérov, ľudí z obchodu, nákupu, štátnej správy a samosprávy, aj sám som nútený sa  vzdelávať, aby som udržal krok s novými trendmi. Viete čo ma už veľakrát napadlo? Keby som vtedy vedel toľko čo teraz, mal by som oveľa ľahší manažérsky a osobný život". NEOPAKUJTE MOJE CHYBY!