Charizmatická prezentácia, prejav

Cieľ kurzu: Naučiť účastníka zásady verejnej prezentácie. Odblokovať stres a zvládať konfliktné situácie pri prezentácií. Odstrániť zlozvyky pri verejnom prejave a pri prezentácií.

Cieľová skupina: Manažéri a lídri. Školitelia. Ľudia v predaji. Politici.

OBSAH ( možnosť aplikácie obsahu na vzdelávacie potreby účastníkov):

Typy verejných prejavov a ich základná štruktúra: "bomba" , úvod, jadro, záver, informatívna, ako presvedčiť poslucháča.

Najčastejšie zlozvyky pri prezentácii a ako sa ich vyvarovať: výklad, tipy a triky pre účastníkov, pomôcky - spôsoby ako skryť nervozitu, resp. odpútať pozornosť, čo urobiť ak sa prezentácia uberá nesprávnym smerom.

Osobné vystupovanie pri prezentácií: využívanie verbálnej, neverbálnej a vokálnej komunikácie, NLP - presvedčovacie vzorce, tipy pre optimalizáciu osobného prejavu, práca s časom , nácvik " 5 minútovej prezentácie", " DUOSTRUKTURA", osobná analýza každého účastníka na základe videozáznamu.

Typológia účastníkov a práca s publikom: rozoznávanie záujmu publika podľa neverbálnych prejavov, techniky na vyvolanie záujmu - ako zapájať publikum, zodpovedanie otázok publika, práca s testami na typológiu ľudí, nácvik reakcií na otázky,

Ako vyriešiť konfliktné situácie počas prezentácie a zvládať stres: metódy riešenia konfliktných situácií, stratégie zvládania trémy, relaxačné cvičenia, zvládanie negatívnych prejavov v publiku. rozbor a čítanie neverbálnych prejavov v kritických situáciách.

FORMY KURZU:

ONE-ON-ONE : (lektor+účastník): Trvanie kurzu: 3 hodiny + Follow up ( konzultácie zadarmo do 30 dní od realizácie kurzu), Termín: Prosím uveďte v Rezervácií účasti. Aplikácia: MS TEAMS

PREZENČNE: (firemný kurz): Trvanie kurzu: 1- 2 dni (podľa dohody) + Follow up zadarmo. V prípade dvojdňového prezenčného kurzu sa využíva viac individuálnych a tímových úloh, testov a interaktívity.

PREZENČNE: (skupina): Trvanie kurzu: 3, 6 hodín (plus prestávky) + Follow up zadarmo. V prípade rozsahu kurzu 6 hodín sa využíva viac individuálnych a tímových úloh, testov a interaktívity.