Teamleader- zručnosti efektívneho manažéra

Cieľ kurzu: Rozvíjať zručnosti a schopnosti manažérov, naučiť ako sa vyvarovať chybám                  a nedostatkom pri riadení tímov, správne riadiť procesy v tíme, motivovať a rozvíjať schopnosti       a zručnosti podriadených.

Cieľová skupina: Strední a vrcholoví manažéri, vedúci tímov, majitelia spoločnosti.

Teamleader
Teamleader

OBSAH ( možnosť aplikácie obsahu na vzdelávacie potreby účastníkov):

A. Ako vybudovať tím: vytváranie a výber tímu, princípy tímovej práce a umenie pracovať v tíme, jednotlivé úlohy v tíme a zavádzanie tímovej práce

B. Správnou komunikáciou viesť podriadených: najčastejšie chyby v komunikácií, komunikácia s vyššími a nižšími úrovňami riadenia.

C. Zvládať riadenie a delegovanie: aký mám štýl vedenia, zadávanie úloh podriadeným, delegovanie, chyby pri delegovaní, ako povedať " nie", vedenie porady.

D. Prečítať typológiu podriadeného a správne motivovať: význam motivácie podriadených, metódy a nástroje motivácie hodnotenia, typológia podriadených, techniky zvládania rôznych typov osobnosti

E. Vyriešiť konfliktné situácie v tíme: predchádzanie konfliktom, príznaky konfliktu, riešenie konfliktných situácií - 2 stupňová metóda

F. Hodnotiť a dávať spätnú väzbu: hodnotenie podriadeného - metodika, postup, dávanie spätnej väzby - metódy STAR, STAR-AR, HAMBURGER

G. Vedieť rozhodovať: ako správne rozhodovať, metódy rozhodovania -ABCD, 4 otázky, Brainstorming, Brainwriting ...


FORMY KURZU:

ONE-ON-ONE : (lektor+účastník): Trvanie kurzu: 3 hodiny + Follow up ( konzultácie zadarmo do 30 dní od realizácie kurzu), Termín: Prosím uveďte v Rezervácií účasti. Aplikácia: MS TEAMS

PREZENČNE: (firemný kurz): Trvanie kurzu: 1- 2 dni (podľa dohody) + Follow up zadarmo. V prípade dvojdňového prezenčného kurzu sa využíva viac individuálnych a tímových úloh, testov a interaktívity.

PREZENČNE: (skupina): Trvanie kurzu: 3, 6 hodín (plus prestávky) + Follow up zadarmo. V prípade rozsahu kurzu 6 hodín sa využíva viac individuálnych a tímových úloh, testov a interaktívity.