Vedenie hodnotiacich pohovorov

Cieľ kurzu: Rozvíjať zručnosti a schopnosti manažérov, naučiť ako správne hodnotiť znalosti a zručnosti podriadených, ako využívať kompetenčný model pri hodnotení, motivovať a rozvíjať schopnosti a zručnosti podriadených.

Cieľová skupina : Manažment a riadiaci pracovníci, tímlidri a vedúci skupín,všetci tí, ktorí sa chcú naučiť ako pomocou hodnotenie zvýšiť výkon zamestnancov a tým zlepšiť pozíciu svojej firmy na trhu.

OBSAH KURZU( možnosť aplikácie obsahu na vzdelávacie potreby účastníkov):

  1. Prečo na zvýšenie výkonnosti zamestnancov, obchodníkov a predajcov využiť namiesto biča a cukru hodnotenie?
  2. Je naozaj lepšie dať spätnú väzbu formou " Dobrá práca ,Jano " a ďalej behať po chodbe, alebo využiť pozitívnu, alebo rozvojovú spätnú väzbu?
  3. Ako má vyzerať priebeh hodnotenia?
  4. Aké schopnosti má mať hodnotený a ako má zvládnuť reakcie hodnoteného?
  5. Ako využiť kompetenčmý model v praxi?

Chcete na tréningu len počúvať, alebo okrem prezentácie aj interaktívne pracovať, riešiť modelové situácie, testovať sa, hrať sa a niečo sa aj naučiť???

FORMY KURZU:

ONE-ON-ONE : (lektor+účastník): Trvanie kurzu: 3 hodiny + Follow up ( konzultácie zadarmo do 30 dní od realizácie kurzu), Termín: Prosím uveďte v Rezervácií účasti. Aplikácia: MS TEAMS

PREZENČNE: (firemný kurz): Trvanie kurzu: 1- 2 dni (podľa dohody) + Follow up zadarmo. V prípade dvojdňového prezenčného kurzu sa využíva viac individuálnych a tímových úloh, testov a interaktívity.

PREZENČNE: (skupina): Trvanie kurzu: 3, 6 hodín (plus prestávky) + Follow up zadarmo. V prípade rozsahu kurzu 6 hodín sa využíva viac individuálnych a tímových úloh, testov a interaktívity.